“Broederschap” Catervarius verboden

Motorclub Catervarius is door de Utrechtse rechtbank verboden en ontbonden omdat de club in strijd is met de openbare orde. Het Openbaar Ministerie had in een civiele procedure de rechtbank hierom verzocht. Leden van de club pleegden ernstige geweldsdelicten.

Broederschap

De rechtbank stelt vast dat Catervarius een vereniging is die als eenheid naar buiten treedt. Er is onder andere een ledenbestand, bestuur en ledenvergadering. Ook zijn er faciliteiten zoals een clubhuis. De club is een zogenoemde “broederschap”, die is voortgekomen uit de traditie van motorclubs. In de tweede helft van 2015 werd de club opgericht als chapter van de vereniging “Alcatraz Wanted”. Kort daarna gingen zij verder onder de naam Catervarius.

Afpersingen

In mei vorig jaar werden leden van Catervarius door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen voor afpersingen in Benschop en Lopikerkapel.

De rechtbank zegt een verbod slechts als ‘uiterst middel’ te zien maar ook dat het in dit geval ‘noodzakelijk’ is. Direct na de oprichting zijn de leden van Catervarius onderwerp geworden van strafrechtelijke onderzoeken. In het clubhuis in Benschop zijn misdrijven gepleegd en een deel van het bestuur zit gevangenisstraffen uit voor ernstige – in clubverband – gepleegde strafbare feiten. Er bestaat, volgens de rechtbank, een reële kans dat Catervarius-leden in de toekomst (opnieuw) ernstige geweldsdelicten plegen die de Nederlandse samenleving kunnen ontwrichten. Dat soort delicten moet een halt worden toegeroepen, zo vindt de rechtbank.

Catervarius is in de gelegenheid gesteld om zich te verweren, maar er is geen gebruik van gemaakt.

Het verbod gaat gepaard met een ontbinding. De financiën van de club worden afgewikkeld door een zogenoemde vereffenaar. Het Openbaar Ministerie kan hierover een voorstel indienen.

Zie het vonnis.