Broers Moszkowicz zakelijk uitéén

De advocatenfamilie Moszkowicz heeft vandaag bekend gemaakt dat de maatschap is ontbonden. De reden die is opgegeven: Bram Moszkowicz zou ‘werkzaamheden naast de advocatuur’ hebben. Weekblad Vrij Nederland zegt een bron te hebben gesproken die stelt dat de Maastrichtse tak van de familie bang is dat de fiscale problemen van Bram Moszkowicz ook hen gaan treffen.

De Amsterdamse strafpleiter Bram Moszkowicz heeft een probleem met de Belastingdienst die vindt dat hij in een periode tot 2007 voor een miljoen aan uitgaven niet kan verklaren. Eind vorig jaar kreeg hij een berisping van de Raad van Discipline omdat hij ‘ernstig tekortgeschoten’ is in zijn zorgplicht. Een cliënt vond dat Moszkowicz hem meerdere keren in de steek heeft gelaten tijdens een rechtszaak.

Twee keer eerder werd hij ook berispt. Eén keer wegens nalatigheid jegens een klant en één keer wegens conflicterende belangen tussen twee cliënten. ‘Dat is nogal stevig,’ zegt Germ Kemper, de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten, deze week in Vrij Nederland. ‘Als er eens in de twee, drie jaar wordt geklaagd over een advocaat is dat veel.’ Vrij Nederland komt deze week met een groot portret van Moszkowicz. 

De Orde van Advocaten doet onderzoek naar de bedrijfsvoering van Moszkowicz naar de claim van de Belastingdienst. Kemper zegt in VN dat hij verwacht ‘binnen enkele weken’ het onderzoek te hebben afgerond. Inmiddels is de claim van de Belastingdienst verhoogd. Er ligt fiscaal beslag op het pand van de maatschap aan de Herengracht. Quotenet schrijft dat er wordt ‘gefluisterd’ dat er ook ruzie tussen de broers zou zijn.  

Moszkowicz heeft geweigerd met Vrij Nederland te spreken. Hij zegt bezwaar te hebben aangetekend tegen de aanslag van de Belastingdienst. Broer Max Moszkowicz heeft aan Vrij Nederland laten weten dat er geen verband is tussen de fiscale problemen en de ontbinding van de maatschap.

Zie Vrij Nederland.