Budget van DEA voor het eerst lager

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft eerder deze maand het budget van de Drug Enforcement Administration (DEA) naar beneden bijgesteld en de de juridische armslag van de dienst flink teruggebracht. Het wordt gezien als een belangrijke stap naar legalisering van softdrugs in de VS.

Legaliseren

Het Huis nam een aantal amendementen aan waardoor de federale overheid de wetgeving van staten die verkoop van softdrugs legaliseren niet meer kan bijstellen en de mogelijkheden van de (federale) DEA om die staten aan te pakken beperkt. Een woordvoerder van het Marijuana Policy Project noemde dit ‘de belangrijkste stap ooit naar opheffing van het federale verbod op marihuana’. Een meerderheid van de Amerikanen wil softdrugs legaliseren en er lijkt nu ook een meerderheid in het Congres voor aan te komen. Het is opvallend dat ook veel Republikeinen voor de wetswijzigingen hebben gestemd. De amendementen moeten nog wel door de Senaat worden goedgekeurd.

Obama

Nog steeds is in de VS bezit van marihuana een “federaal” misdrijf maar een aantal staten gedogen nu verkoop en handel van softdrugs. President Obama treedt daar niet tegen op maar de DEA dreigde dat wel te doen. De nieuwe wetgeving maakt de kansen van de DEA aanzienlijk kleiner.

9 miljoen

Verder wordt het budget dat de DEA wilde spenderen aan softdrugsbestrijding met 9 miljoen dollar teruggebracht. In plaats daarvan gaat 7 miljoen dollar naar programma’s om huiselijk geweld tegen te gaan en kinderen in probleemgezinnen te helpen. Nog eens 9 miljoen dollar van de DEA-begroting gaat naar de gewone politie.

Sleepnet

De DEA heeft rond de eeuwwisseling aan de basis gestaan van het met sleepnet binnenhalen van zoveel mogelijk telecomgegevens. Dat gebeurde in eerste instantie door data op basis waarvan de telefoonrekeningen providers worden gemaakt te vorderen. Dat was nog voor de aanslagen in 2001 en pas daarna volgden vele andere vormen van “bulk-data” verzameling door andere instanties in de VS. Nu wordt het de DEA voortaan verboden om data te vorderen van bedrijven en instanties, zoals telecomproviders.