‘Buitenlanders weren uit coffeeshop na overlast’

De twee grootste coalitiepartijen van de gemeente Sittard-Geleen, het CDA en de GOB, willen buitenlanders gaan weren uit coffeeshops. Sinds Maastricht handhaaft op de regel dat een bezoeker van een coffeeshop een Nederlandse identiteitskaart en een uittreksel van de Gemeentelijke basisadministratie moet hebben, komen de buitenlanders massaal naar Sittard-Geleen.

De buitenlandse drugstoeristen zouden voor veel overlast zorgen, van verkeerd geparkeerde auto’s rond het station en wildplassen tot overlast van gebruikers die hun drugs in de buurt innemen.

Straathandel

Het zogenaamde ingezetencriterium werd in 2012 en 2013 landelijk ingevoerd. Maastricht handhaafde de eis om buitenlanders uit de coffeeshops te weren direct, maar kreeg toen te maken met overlast van straathandel. Na afspraken met toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten kreeg Maastricht extra agenten om de straathandel tegen te gaan.

De coalitiepartijen in Sittard-Geleen willen extra handhaven op straathandel als buitenlanders uit de coffeeshops geweerd worden. Of zij daar extra politieagenten voor nodig hebben, is niet bekend. De burgemeester kijkt in eerste instantie naar andere maatregelen. Zo wil hij de parkeeroverlast tegengaan met flitsparkeerplekken.