Burgemeester vreest ‘Brabantse toestanden’

De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders zegt in De Volkskrant te vrezen voor ‘Brabantse toestanden’ in andere delen van het land. Schneiders doelt daarmee op intimidaties van bestuurders door criminelen, zoals de aanslag op het raadhuis van Waalre.

In de Volkskrant zegt hij:

Toen ik nadacht over enkele kwesties die de voorgaande maanden hadden gespeeld, drong de conclusie zich aan me op dat het om een gerichte aanslag ging. Maar het blijft onplezierig om niet te weten uit welke hoek het komt.

Veenbrand

Schneiders noemt het beleggen van crimineel vermogen in de bovenwereld een veenbrand die ‘pas zichtbaar wordt als je erin gaat peuren.’ Hij wil dat de Nationale Politie gaat samenwerken in in de ketenaanpak van grote criminaliteit: de gezamenlijke aanpak van de misdaad door gemeente, politie, Belastingdienst, reclassering, jongerenwerkers en andere partijen die zich nu bijvoorbeeld op MC’s richt.

10 procent

De burgemeester stelt voor om 10 procent van het in beslag genomen criminele vermogen aan nieuwe opsporingsactiviteiten te bestden. ‘Op die manier financier je met de oplossing van de ene zaak het onderzoek naar de andere.’ Daarvoor is steun bij andere burgemeesters. De vorige minister van Justitie Ivo Opstelten was hiertegen.

Zie ook:

Hells Angels Haarlem beschuldigd van geweld

Burgemeester in publiciteit om brandstichting

Burgemeester Haarlem wordt extra beveiligd