Waar brengt Opstelten ons heen?

In reactie op de afwijzing van regulering van wietteelt door minister Opstelten van Justitie willen burgemeesters van 25 gemeenten aan het kabinet een manifest aanbieden met voorstellen over experimenteren met legale wietteelt. De burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel (PvdA), is de voortrekker van het plan. Een ingewikkelde discussie waar niettemin beweging in zit. Iemand zou Opstelten eens wakker moeten maken.

Door @Wim van de Pol

Bolkestein (VVD)

Andere gemeenten die meedoen zijn onder meer Enschede, Roermond, Leiden en Rotterdam. Binnenkort heeft een bijeenkomst plaats voor burgemeesters, en verantwoordelijke wethouders, die voorstellen hebben voor de gereguleerde wietteelt. Naast de burgemeesters zijn ook Frits Bolkestein (VVD), Job Cohen (PvdA) en Ab Klink (CDA) voor regulering. 

Gedoogbeleid

Het argument van minister Opstelten dat internationale verdragen Nederland zouden verbieden om de verkoop van wiet in coffeeshops te reguleren is een dooddoener. Immers reguleren is wat anders dan legaliseren. Nederland voert al een gedoogbeleid dat langs vlak de internationale verdragen scheert, dat zou ook heel goed met regulering kunnen. 

Omzetderving

Het andere argument van Opstelten is dat bij regulering de inkomsten van criminele organisaties nauwelijks zullen dalen omdat '80%' van de Nederlandse wiet voor de export is bestemd. Ook dat argument verdraait de werkelijkheid een beetje. Want die 20% aan omzet die illegale kwekers zouden verliezen is natuurlijk hoe dan ook een fikse omzetderving.

Weinig visie

Ten slotte getuigt de rigoureuze afwijzing van Opstelten van weinig (Europese) visie. Het staat vast dat de consumptie van wiet in Europa niet zal dalen. Door de harde aanpak van wietteelt in Zuid-Nederland verplaatst de productie zich gaandeweg naar Noord-Nederland en naar het buitenland. In het uitgestrekte Spanje is wietteelt booming. De opbrengst wordt nu al deels op de Nederlandse markt verkocht. 

Stimuleren?

Opstelten weet ook heel goed dat een verbod niet helpt, niet kan en alleen maar ellende zal brengen. Waar wil deze visieloze en weinig liberale Opstelten dan heen? De ontwikkeling van internationale georganiseerde (wiet)misdaadorganisaties in Europa stimuleren? Of Europa van een groot probleem afhelpen door wiet te reguleren en misschien zelfs te legaliseren?