Buruma had Baybasin-zaak nader willen onderzoeken

{jcomments on}

De kersverse raadsheer bij de Hoge Raad Ybo Buruma doet zeer opmerkelijke uitspraken in het Advocatenblad. De hoogleraar was voorzitter van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS). Zijn commissie onderzocht de telefoongsprekken in de zaak Baybasin op manipulatie, zag inderdaad afwijkingen, maar concludeerde desalniettemin dat er geen manipulatie is geweest. Nu komt hij, als lid van de Hoge Raad, terug op het onderzoek in die zaak.

Door Wim van de Pol

Hij geeft aan in het Advocatenblad dat de zaak hem niet lekker zit. Buruma zou een liquidatie in Turkije waarvoor Baybasin is veroordeeld nader willen onderzoeken. Deze uitspraak is pikant omdat de Hoge Raad zich binnen enkele weken gaat buigen over een herzieningsverzoek in de zaak Baybasin.

De CEAS liet zes verdachte gesprekken door zowel Israelische als Amerikaanse deskundigen onderzoeken. De deskundigen kwamen tot de conclusie dat zeker twee gesprekken kenmerken van manipulatie dragen. Bovendien waren ze het erover eens dat een bepaalde kiestoon nergens ter wereld voorkomt. Toch adviseerde de commissie niet aan het Openbaar Ministerie om de zaak te laten herzien. Ondanks het feit dat het enige bewijs voor de levenslange veroordeling in de 6000 telefoongesprekken rust.

Turkse getuigen – ex-politiemensen -vertellen dat zij zelf telefoongesprekken in Turkije in elkaar hadden gezet met knip en plakwerk. Maar, zo redeneerde de commissie, het is niet vast komen te staan hoe de gesprekken dan in Nederland in het tapsysteem zijn gebracht.

Dat was opmerkelijk omdat zich een getuige bij de commissie had gemeld die als Nederlandse politieman het onderzoek naar Baybasin in de tapkamer van a tot z heeft meegemaakt. De commissie wilde deze getuige niet horen.

Baybasin heeft levenslang gekregen omdat hij volgens het gerechtshof twee liquidaties heeft uitgelokt, waarvan er één overigens nooit heeft plaatsgevonden. De moord op Suleyman Öge op 9 november 1997 in Istanbul heeft wel daadwerkelijk plaatsgevonden. Over deze moord toont Buruma grote reserves te hebben. Hij zegt:

‘Van zijn medeplegers is er één in Turkije vervolgd en vrijgesproken; de ander is niet vervolgd. Daar had ik onderzoek naar willen doen. Wat waren de overwegingen van de Turkse autoriteiten om tot deze uitspraken te komen? Dat had een ander licht kunnen werpen op Baybasins veroordeling, leek mij, als medepleger met die andere twee. Strafrechtelijk ga je te snel als je zegt dat de veroordeelde [Baybasin, CS] dan maar moet worden vrijgesproken, maar het is wel duidelijk dat je hier een hele bijzondere casus hebt. (…) In Nederland was ik van alles gaan opvragen maar in het buitenland hebben wij geen onderzoeksbevoegdheden.’

En deze bijzondere casus krijgt de Hoge Raad over enkele weken op zijn bordje. Er is door het team van de advocaat van Baybasin diepgaand onderzoek gedaan in Turkije en Nederland en er zijn veel nieuwe feiten naar boven gekomen, over alle ten laste gelegde feiten.

Als de Hoge Raad tot de conclusie zou komen dat deze moord in Istanbul op zijn minst door een ander gerechtshof opnieuw moet worden onderzocht, dan is de kans niet denkbeeldig dat de hechtenis van Baybasin zal worden geschorst. Hij heeft 14 jaar in een Nederlandse cel doorgebracht, waarvan vijf in het regime van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught

Buruma zal zich als lid van de Hoge Raad overigens van deze zaak verschonen.   

Lees hier een samenvatting van de zaak-Baybasin zoals die in 2006 in Nieuwe Revu is verschenen.

Lees ook:

‘OM verprutst onderzoek Baybasin’

Advocaat Baybasin ‘verbijsterd en beschaamd’

 Commissie Buruma: ‘Telefoontaps Baybasin niet gemanipuleerd