Camerasysteem tegen mensensmokkel

De Koninklijke Marechaussee zet vanaf 1 augustus 2012 het geavanceerde camerasysteem @migoboras in om illegale immigratie en mensensmokkel effectiever te bestrijden. Het systeem maakt het mogelijk om via camera’s geautomatiseerd een melding te maken over welk passerend voertuig voldoet aan een risicoprofiel en dus interessant is om te controleren. Het wordt ingezet in het grensgebied met Duitsland en België.

 

De commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens zegt hierover: ‘Met de inzet van @migoboras zet de Koninklijke Marechaussee een grote stap om haar taken nog beter informatiegestuurd uit te voeren. We zijn dankzij dit systeem in staat om gerichter te controleren. De pakkans voor mensensmokkelaars wordt groter, terwijl goedwillende burgers minder gecontroleerd zullen worden.’

De camera’s registreren passerende voertuigen op de snelwegen en zijn in staat een risicoprofiel te herkennen. Daarnaast kan het systeem in spoedeisende situaties ook worden ingezet als gericht naar een specifiek kenteken wordt gezocht, voor de opvolging van een zogenaamde ‘quick alert’.

@migoboras ondersteunt de selectie van voertuigen tijdens de controles van Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) en helpt dus eigenlijk bij de selectie die de mensen van de marechaussee voorheen zelf moesten maken. Het systeem wordt ook gebruikt voor het inwinnen van informatie. Als er afwijkende patronen in het grensverkeer zijn, wordt dat na verloop van tijd duidelijk. De controlemomenten kunnen daarop worden aangepast. De komende tijd wordt bekeken hoe het systeem ook kan worden ingezet ter bestrijding andere criminaliteit.