CDA-jongeren willen legaliseren

Terwijl het kabinet (met CDA) de oorlog aankondigt tegen de softdrugs klinkt vanuit de jongerenclub CDJA een ander geluid. Het CDJA wil wel het aantal coffeeshops drastisch verminderen maar tegelijk de productie van softdrugs en de verkoop ervan aan coffeeshops gaan reguleren en legaliseren. De CDA-jongeren denken daarbij dat het verstandig is om de minimumleeftijd voor softdrugsgebruikers verhogen van 18 naar 21 jaar. Ook een wietpas dus.

Buitenlandse bezoekers en minderjarigen kunnen zo buiten blijven.

Kritici vinden dat je daarmee toch illegale straathandel stimuleert omdat ook jongeren en buitenlanders wiet zullen willen blijven kopen.

Het CDJA vindt dat het huidige gedoogbeleid heeft gefaald maar dat totale legalisering net als een totaal verbod onmogelijk is.

‘Compleet verbieden van softdrugs is evenmin mogelijk, omdat politie, justitie en openbaar bestuur bij lange na niet genoeg geld en capaciteit hebben om een dergelijk verbod te handhaven’.

Daarover denken de oude CDA’ers geheel anders. Zij en het kabinet willen alle coffeeshops sluiten.

De verschillen tussen oude en jonge CDA’ers over drugsbeleid zijn al wat ouder: in 1996 pleitte CDJA-voorzitter al voor legaliseren. Zijn naam was Jack de Vries, later staatssecretaris van Defensie.