Cees Korvinus weer strafadvocaat

Cees Korvinus (60) stopt per direct als voorzitter van de VARA. Hij treedt terug omdat hij vindt dat er een ander type bestuurder nodig is nu de ontwikkelingen in de omroepwereld in een stroomversnelling komen. De komende tijd gaat er gepraat worden over een fusie tussen de VARA en BNN. ‘Bij mijn aantreden in 2009 kon niemand voorzien dat de Nederlandse publieke omroepen en ook de VARA zo snel in een ingrijpend veranderingsproces terecht zouden komen. Om deze reden heb ik na overleg met de Raad van Toezicht besloten ruimte te maken voor iemand die dit veranderingsproces bestuurlijk en inhoudelijk kan leiden’, zegt hij. Korvinus overweegt terug te keren als praktizerend strafadvocaat.

De laatste maanden kwam Korvinus in het nieuwe door een financiëel conflict met voormalige kantoorgenoten van zijn maatschap Korvinus Abeln. Wie op de website kijkt ziet nu dat het kantoor in twee delen is uitengevallen.

Korvinus volgde anderhalf jaar geleden Vera Keur op als VARA-voorzitter.

Cees Korvinus verdedigde als advocaat onder meer Etienne U. en de IRT-informant Kris J.