Uitgeklede dagvaarding in Chipsholzaak

Door Wicher Wedzinga

Woensdag is de regiezitting in de strafzaak tegen de voormalige rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg begonnen. Drie ervaren rechters van de rechtbank Utrecht buigen zich over de vandaag voor het eerst over de zaak waarin het om meineed gaat. Doorgaans heeft zo’n regiezitting echter weinig om het lijf. Er worden wat afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het horen van getuigen of het verrichten van nader onderzoek en dat was het dan wel zo’n beetje. Dat ligt in deze unieke zaak anders, om een wel heel bijzondere reden.

Inhoudelijk wordt de zaak dus niet behandeld. Dat gebeurt op een later te bepalen tijdstip. Of er ook dan veel te verhakstukken valt, is de vraag. Want van de oorspronkelijke aangiftes is weinig overgebleven. Alleen al de inmiddels gepensioneerde Westenberg is in de aangifte van meer dan twintig gevallen van meineed beschuldigd.

In de dagvaarding zijn er daarvan slechts drie terug te vinden.

Zo zou hij met de advocaat van Chipshol hebbend getelefoneerd, het geen een juridische doodzonde is en hij zou hebben geveinsd dat hij slechts een zeer oppervlakkig contact had met zijn vroegere collega Kalbfleisch en daarbij ook nog eens onder ede hebben verklaard dat hij niet door Kalbfleisch inhoudelijk over de Chipsholzaak is benaderd. Met uitzondering van het telefoontje wordt Kalbfleisch grosso modo hetzelfde ten laste gelegd.

Deze zaak is juridisch van uitzonderlijk groot belang omdat het in de kern niet gaat om meineed, maar om rechterlijke corruptie en de integriteit van de rechterlijke macht op het spel staat. Het is dan ook veelzeggend dat de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer publiekelijk een oproep deed aan rechters om openheid van zaken te geven. Een oproep, die zo lijkt het, geen gehoor heeft gevonden.

De belangen zijn groot. De anonieme tipgeefster, door wie de zaak aan het rollen kwam, was een ex-vriendin van Kalbfleisch (fot links) en is te kennen gegeven dat haar leven gevaar loopt. De familie Poot mag ook niet klagen over het aantal bedreigingen dat zij inmiddels hebben ontvangen. Kalbfleisch was in die tijd bevriend met de tegenpartij van Chipshol en zou criminele contacten hebben. En Chipshol of eigenlijk de familie Poot (de eigenaars van Chipshol) is al zo’n 20 jaar aan het procederen om het vermeende onrecht te herstellen. De schade is gigantisch.

Crimesite zal de inhoudelijke behandeling van de Chipshol-zaak op de voet volgen. Misschien komt daar aan het licht waarom er in deze zaak zo is gemarchandeerd. Want daar lijkt het wel op. Die corruptie is door de afgeslankte beschuldiging die door het OM is opgesteld, voorlopig naar de achtergrond verdwenen. Het valt te hopen dat de onderste steen boven komt, ook in het belang van de integriteit van de rechtspleging. Hopelijk vormt de bescheiden rol van Chipshol in deze procedure geen belemmering om tijdens de inhoudelijke behandeling stevig door te vragen.

Ik ben benieuwd hoe het OM zich dan op zal stellen. Chipshol heeft inmiddels een klacht ingediend bij het Hof om de beslissing tot sepot van de aangifte van rechterlijke corruptie en belangenverstrengeling aan te vechten. Ook die klachtprocedure biedt mogelijkheden om te achterhalen welke schimmige praktijken zich hier achter de schermen zouden hebben afgespeeld. Het wordt een spannende tijd. Voor de familie Poot en voor het gezag van de zittende magistratuur. Liegen doe je niet zo maar.

Wicher Wedzinga is voormalig raadsheer en universitair hoofddocent, strafrechtanalist, columnist/schrijver/blogger, law consultant.