Cijfers criminaliteit hoger dan gedacht

De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt, zo concluderen politie en Openbaar Ministerie in een vertrouwelijk rapport. Dat meldt dagblad Trouw vandaag. De afstand tussen criminelen en opsporing dreigt daardoor  ‘onoverbrugbaar’ te worden, staat in het rapport.

De cijfers worden te laag gerapporteerd omdat burgers niet overal aangifte meer van doen en omdat de politie niet alles meer verbaliseert en registreert. Het CBS rapporteert jaarlijks over de geregistreerde misdaadcijfers en doet een jaarlijkse veiligheidsenquete, waarin mensen gevraagd wordt hoe vaak ze slachtoffer waren. Daar is altijd een groot verschil tussen.

Kloof

Maar liefst 3,5 miljoen delicten worden niet meegeteld in de officiële cijfers, staat in het rapport. De politie registreerde in 2015 960.000 misdrijven, de bulk daarvan op basis van een aangifte. Maar in de jaarlijkse slachtoffer-enquête, meldde 18 procent van de ondervraagden slachtoffer te zijn geweest, vaak meer dan eens. In totaal gaat het om 34 misdrijven per 100 inwoners. Doorrekening van dat aantal naar de totale bevolking ouder dan 15 jaar levert ongeveer 4,5 miljoen misdrijven op, variërend van fietsendiefstal tot bedreiging. Een kloof van 3,5 miljoen delicten die niet worden geregistreerd.

Verkiezingen

Het rapport, in het bezit van Trouw, is opgesteld voor een nieuw kabinet dat na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart moet aantreden. De notitie rept van een dreigende ‘onoverbrugbare achterstand’ van politie en OM op plegers van criminaliteit. De opstellers van de notitie verklaren het gat onder meer doordat mensen bijvoorbeeld braak en diefstal als een maatschappelijk verschijnsel accepteren en niet meer naar de politie stappen. De afgelopen tien jaar nam de aangiftebereidheid bij dergelijke delicten met 23 procent af. Vooral de aangiften die burgers via internet doen (70 procent) sneuvelen. Die bevatten in de meeste gevallen geen indicaties over een mogelijke dader of andere aanwijzingen die naar een verdachte kunnen leiden.