Cocaïnevangsten in Duitsland naar record

Hoewel er per saldo in Duitse havens nog altijd veel meer minder cocaïne in beslag wordt genomen dan in Antwerpen en Rotterdam lijkt de stroom cocaïne naar Duitsland wel sterk te te nemen. Dat heeft de Duitse politie  bevestigd.

De afgelopen jaren zijn er in Duitsland veel meer cokevangsten gedaan. In 2014 was dat totaal 1,5 ton, in 2015 ruim 3 ton, in 2017 8 ton en dit jaar is er 10.000 kilo in beslag genomen. Dat laatste komt vooral door een vangst van 4,5 ton in augustus in de Hamburgse haven.

De Duitse vangsten staan nog altijd op een relatief laag niveau. In de haven van Antwerpen is in 2019 ruim dan 41 ton cocaïne gepakt en in Rotterdam 23 ton cocaïne. Ook in die havensteden stijgt het aantal in beslag genomen kilo’s en waarschijnlijk stijgt ook de stroom cocaïne die binnenkomt.

Oorzaak van die stijgende stroom is het hoge productieniveau van cocaïne in Colombia en Peru. Door het risico op verlies en hoge kosten van beveiliging van voorraden verschepen handelaren liefst zo veel mogelijk naar afzetgebieden zoals Europa.