College: lager straffen voor spijtoptanten

Mensen die uit de georganiseerde criminaliteit willen stappen moeten flink lagere of zelfs helemaal geen straf krijgen. Dat bepleit het College van procureurs-generaal, de leiding van het Openbaar Ministerie. Er is een nieuwe wet over in voorbereiding.

Exponentiële groei

Vrij Nederland was bij een symposium voor politierechercheurs waar dat ter sprake werd gebracht. De huidige middelen bieden onvoldoende soelaas, vindt Gerrit van der Burg, van het College van procureurs-generaal. Boven- en onderwereld vermengen zich in toenemende mate en de greep op dergelijke “ondermijnende” activiteiten dreigt minder te worden. ’ De procureur-generaal vreest verder de exponentiële groei van cybercrime.

Exfiltratie

Van der Burg wil “exfiltratie” van criminelen stimuleren. Hij waarschuwde voor wat hij ‘de tussencategorie’ noemde. ‘Mensen die de criminaliteit worden ingezogen. Die niet meer nee kunnen zeggen na één keer mee te hebben gedaan. Hij wil zich met name richten op kleine vissen bij betrekken. ‘Mensen die het milieu uit willen, maar er zelf niet uitkomen.’ Van der Burg:

Werken met kroongetuigen. En dan bedoel ik niet per se de grote vis waarmee we andere grote vissen vangen. Ik wil er de kleine vissen bij betrekken. Mensen die het milieu uit willen, maar er zelf niet uitkomen. Bij voorbeeld een systeembeheerder die de wachtwoorden heeft van een kinderpornonetwerk.

Straffen

Maximaal de helft van de straf, zoals een kroongetuige nu krijgt, vindt hij te weinig:

Het zijn de kleine vissen die er uit willen. Moeten die ook een straf ondergaan? Zou het niet een goed idee zijn om zulke dienstverleners veel minder of helemaal geen straf te geven?

Van der Burg wil dat een rechter-commissaris gaat kijken naar de voorwaarden en toepassing van de regels hierbij. Een rechtelijke toets kan dan voorkomen dat criminelen buitensporig worden beloond voor hun verklaringen.

Op het Ministerie van Justitie werken ambtenaren nu aan een wetsvoorstel waarin regels voor exfiltratie worden geregeld. Van der Burg hoopt dat over twee jaar er een nieuwe wet kan zijn.