VS kan alles met .com sluiten

De Verenigde Staten zeggen het recht te hebben om iedere website te sluiten die een domeinnaam heeft die eindigt op .com, .org en .net. Ook al is de domeinnaam geregistreerd in bijvoorbeeld Nederland. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie in de VS gezegd in reactie op klachten internetbedrijven. 

De Nederlandse minister van Justitie heeft hier geen bezwaar tegen, zolang er criminele feiten zijn gepleegd die in de verdragen met de VS zijn geregeld.

De VS liet de site van Megaupload sluiten, terwijl die in Hong Kong was geregistreerd. Ook buitenlandse pokersites werden gesloten.

Tegen het tech-medium Wired zei een woordvoerder dat de VS die rechten hebben omdat de bedrijven die onder meer .com, .org en .net toekennen zijn geregistreerd in de VS, namelijk VeriSign en Public Interest Registry.

Justitie in de VS stuurt daarom dwangbevelen naar deze bedrijven die dan doen wat ze kunnen, bijvoorbeeld redirecten van het DNS naar een IP-adres van de FBI. Er is een speciaal project voor: Operation in Our Sites, die inmiddels 750 domeinnamen heeft laten sluiten omdat er criminele feiten zouden zijn gepleegd. 

Nederland heeft daartegen geen bezwaar, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen van minster Opstelten van Justitie donderdag. 

Nederland heeft in de zaak van Megaupload en Bram van der K. voor het eerst samengewerkt met de Task Force on Intellectual Property van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland servers in beslag genomen met daarop ook materiaal dat toebehoort aan Nederlandse burgers.

‘Het is nu aan de Nederlandse rechter om het OM verlof te geven om het inbeslaggenomene aan de Amerikaanse justitiële autoriteiten te verstrekken’, schrijft Opstelten.

Hij schrijft dat Nederland veel waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid. Maar dat als er criminele feiten in het geding zijn die zijn geregeld in de verdragen tussen Nederland en de Verenigde Staten, rechtshulp zonder meer gegeven zal worden, ook als dat sluiten van van sites of inbeslagnemingen betekent.

Zie meer op Wired.