Commissaris benadeeld door negatief AIVD-advies

De AIVD had over politiecommissaris Tom Driessen geen negatief integriteitsadvies mogen geven. Dat concludeert de Raad van State. Driessen was één van de hoogste politiemensen in het land. Hij kwam negatief in de publiciteit omdat hij als tweede man van Europol vertrouwelijke info over een sollicitatieprocedure had doorgespeeld.

Dat was reden voor de AIVD om over hem bij een screening negatief te adviseren zodat het ministerie van Binnenlandse Zaken een Verklaring van geen bezwaar weigerde. Driessen moest in 2012 zijn functie als projectleider bij de Nucleaire Top in Den Haag neerleggen. Maar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, oordeelt nu dat de positie niet was aangewezen als vertrouwensfunctie. Hij hoefde niet vooraf door de AIVD gescreend te worden.

Driessen vindt dat hij grote schade heeft geleden. Hij werd in 2013 uit zijn functie gezet. Wat de afvloeiingsregeling inhield is niet bekend.