‘Controle op bajessmokkel moet beter’ (UPDATE)

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie laat binnenkort in penitentiaire inrichtingen proeven nemen met scanners die objecten op het lichaam zien en de inzet van speurhonden om telefoons en andere smokkelwaar op te sporen.

Inventiever

De Inspectie Veiligheid en Justitie rapporteert donderdag over contrabande in de gevangenissen. Volgens het rapport is een intensievere aanpak nodig, bijvoorbeeld omdat telefoons kleiner worden en smokkelaars inventiever. Dijkhoff wil dat de Dienst Justitiële Inrichtingen de aanbevelingen van de inspectie overneemt.

De sanctie die gedetineerden na de vondst van contrabande krijgen moet speciaal zijn afgestemd op de persoon, zodat die effectiever is. De ene gedetineerde is gevoeliger voor bijvoorbeeld een geïsoleerd regime dan de ander.

Personeel

Knelpunt bij controles in de bajes is vaak voldoende personeel. Zo waren er in de gevangenis in Sittard na de vondst van telefoons geluiden dat de formatie veel te krap is. Ook waarschuwt personeel intern al jaren dat controles bij het inklaren van voertuigen vrijwel overal in Nederland tekortschiet.

Integriteit

Ook zijn er problemen met de integriteit van bewaarders die gevoelig zijn voor grote bedragen die criminelen kunnen betalen voor illegale diensten. Personeel wordt niet standaard gecontroleerd op contrabande.

De Dienst Justitiële Inrichtingen is vorig jaar is gestart met de werving van 240 extra personeelsleden en er is 20 miljoen beschikbaar om beveiligers van inrichtingen beter te trainen op het herkennen en vinden van contrabande.

Justitie is bezig met een wetsvoorstel dat het smokkelen strafbaar stelt voor bezoekers. Mogelijk komt daar een half jaar cel op te staan.