Coronavirus: veel gedetineerden mogen thuisblijven (UPDATE)

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen is er binnen de Nederlandse justitiële inrichtingen geen coronavirus vastgesteld. Maar in reactie op deze uiting zeggen gedetineerden in de PI Grave dat er wel degelijk een gedetineerde met het virus besmet zou zijn. Eerder noemde een een woordvoerder van DJI dit gerucht pertinent onjuist.

Er zou in Grave een gedetineerde nu vier dagen in quarantaine verblijven. Een aantal bewaarders zou zich daarna ziek hebben gemeld uit vrees in de PI in quarantaine te worden gezet

Er is door DJI een reeks maatregelen ingesteld om verspreiding te vermijden en personeel te ontlasten. Gedetineerden in zeer beperkt beveiligde inrichtingen (ZBBI) mogen tijdelijk naar huis.

DJI heeft in overleg met het RIVM de volgende maatregelen genomen.

1. Geen bezoek meer van 14 maart. Om contact zoveel mogelijk te continueren komen er wel ruimere mogelijkheden voor telefonisch contact geboden en waar mogelijk contact via Skype. Gesprekken met advocaten of anderen die bezoeken moeten afleggen in verband met de rechtsgang worden uitgezonderd Jongeren mogen nog wel bezoek ontvangen van ouders of wettelijk verzorgers.

2. Verloven worden vanaf 14 maart opgeschort, dat geldt voor alle gedetineerden, tbs’sers en jongeren. Deze gedetineerden krijgen waar mogelijk extra bel- en Skype-mogelijkheden.

3. Van een beperkte groep gedetineerden wordt de detentie zo snel als mogelijk voorlopig geschorst, (bijvoorbeeld half open kamp), gedetineerden die aan het eind van hun straf zitten en al een groot deel van de tijd buiten de penitentiaire inrichting verblijven (die werken buiten en komen alleen doordeweeks overnachten in de PI). Na afloop van deze noodmaatregel wordt de detentie hervat.

4. Het bijwonen van zittingen wordt beperkt. Op korte termijn zal het vervoer van gedetineerden naar de gerechten worden beperkt tenzij de rechter het echt nodig acht dat de verdachte bij de rechtszitting aanwezig is of als de verdachte dat wil. Er zal waar mogelijk worden gefaciliteerd dat aan de zittingen via een beeldverbinding kan worden deel genomen. De mogelijkheid is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van een dergelijke verbinding tussen inrichting en gerecht.

5. Instroom van gedetineerden wordt beperkt, als dat mogelijk is. Volgens DJI gaat dan om twee groepen gedetineerden: mensen die opgeroepen moeten worden voor tenuitvoerlegging legging van hun straf (“zelfmelders”) en personen die vervangende hechtenis moeten ondergaan voor niet betaalde geldboete of het niet willen uitvoeren van een taakstraf.