Crimesite cijfers: geweld nog in de lift

Per dag zijn er in Nederland gemiddeld zo’n 14 zware geweldsmisdrijven: schietpartijen, steekpartijen, mishandelingen en overvallen. Uit de misdaadcijfers van Crimesite blijkt dat het niet meevalt: het aantal geweldsmisdrijven neemt nog steeds toe. Er zijn flink meer schiet- en steekpartijen geweest in 2010 dan in voorgaande jaren. Het aantal moord- en doodslagen is nagenoeg gelijk aan 2009.

Crimesite telde in 2010 189 geweldsdoden, eentje meer dan in 2009. Sinds 2007 is de trend echter nog wel stijgende. Maar, het aantal moord- en doodslagen kan nog iets hoger worden als meer duidelijkheid komt over de toedracht van de zaken. Neem de zaak in het Friese Siddeburen: daar wordt een man ervan verdacht zijn vrouw om het leven te hebben gebracht, maar de politie heeft geen stoffelijk overschot gevonden. Wel sporen die wijzen op een moord. De zaak is niet meegenomen in de moordcijfers.

 

En wat te denken van die man die is omgekomen bij de explosie in een flat in Alphen aan de Rijn. De politie denkt dat de explosie is veroorzaakt door springstof, mogelijk semtex of C4. Was hij aan het knutselen of was het een liquidatie? Ook dat geval is niet meegenomen.

Met name in het aantal schietpartijen zit nog steeds een stijgende lijn. In het aantal steekpartijen zit zelfs een exponentieel stijgende lijn.

Al met al is dit toch geen geruststellende tendens. Natuurlijk kunnen cijfers vertekenen doordat er meer misdrijven in de media worden gemeld, maar het is de vraag of dit ten opzichte van 2007, toen Crimesite systematisch begon met de tellingen, eerst van moord- en doodslag later ook van andere geweldsmisdrijven. Het is in ieder geval niet vol te houden dat Nederland er veiliger op wordt.

De Crimesite-cijfers komen tot stand op basis van het nauwkeurig bijhouden van gebeurtenissen in diverse media: landelijke of regionale kranten en internetpagina’s van landelijke en regionale omroepen. Alleen de Omrop Fryslan wordt soms genegeerd omdat die alle berichten in het Fries weergeeft en het vertaalwerk teveel tijd zou kosten.

Daarnaast worden politieberichten bijgehouden zoals die via verschillende kanalen als twitter en rss-feeds naar buiten worden gebracht.

Er zullen misdrijven zijn die niet naar buiten komen omdat de media er geen lucht van krijgen of omdat over een niet wordt bericht. Dat laatste kan verschillende oorzaken hebben. Ofwel er gebeurt op een bepaalde dag zoveel nieuws dat de journalisten er niet aan toekomen over een misdrijf te berichten, of een redactie weegt het misdrijf als te licht en niet meldenswaard.

Het komt ook voor dat de politie een zaak stil wil houden omdat publiciteit niet in het belang van een lopend onderzoek wordt geacht.

Al met al zullen de werkelijke cijfers dus iets hoger liggen.

Traditioneel liggen de moord- en doodslagcijfers van weekblad Elsevier een tikkeltje lager. Ook dit jaar treedt die regelmatigheid aan de dag. Elsevier telt ruim 170 geweldsdoden.