Criminaliteit onder jongeren neemt af

De afgelopen jaren is het aantal minderjarige verdachten sterk afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2011 waren er ruim een derde minder geregistreerde minderjarige verdachten dan in 2008. Het aantal jongeren dat wordt verdacht van vernielingen is in vier jaar meer dan gehalveerd.

In totaal werden er in 2011 54.000 jongeren verdacht van een misdrijf. Het gaat om bijna 3 procent van alle jongens en 1 procent van alle meisjes in Nederland. In Rotterdam en Den Haag werd 6 procent van de jongens verdacht. In Emmen en Tilburg is dat aandeel met minder dan 2 procent het laagst. In Leiden en Groningen worden naar verhouding de meeste meisjes aangehouden (2 procent).

Jongeren tot 25 jaar van wie de ouders verdachte zijn geweest in een misdrijf, hebben drie keer zo veel kans om zelf verdachte te worden dan jongeren van ouders die nooit verdachte zijn geweest. 6 procent van de jongeren met een verdachte ouders is voor een misdrijf aangehouden, tegen 2 procent van jongeren met ouders die niet met de politie in aanraking kwamen.

Jongeren worden ook vaker slachtoffer van een misdrijf. Meer dan een derde van de 18 tot 24-jarigen was een slachtoffer in 2011. Van de 55-plussers was dat minder dan 20 procent. Bij 75 jaar en ouder was 10 procent slachtoffer van een misdrijf.