Minder criminaliteit, stijging rechtszaken

De geregistreerde criminaliteit is tussen 2005 en 2011 met elf procent gedaald. Dat blijkt uit de bundeling ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’, door de Raad voor de Rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks dat het aantal strafzaken met 23 procent daalde, is het totale aantal rechtszaken wel fors gestegen in dezelfde periode.

 

Tussen 2000 en 2005 daalde de geregistreerde criminaliteit al met acht procent. Deze daling heeft de afgelopen zes jaar dus niet alleen doorgezet, maar is ook toegenomen. Vooral vermogensdelicten als diefstal en inbraak nemen sterk af. In de periode tussen 2005 en 2011 daalde de geregistreerde criminaliteit met elf procent.

Vooral de jeugdcriminaliteit daalde de laatste tien jaar extra sterk. Dit heeft volgens Frank van Tulder, onderzoeker bij de Raad voor de rechtspraak, vooral te maken met de vergrijzing. ‘In de jaren zeventig en tachtig nam het aantal jongeren sterk toe. Het is bekend dat deze leeftijdsgroep relatief vaak in aanraking komt met justitie. Dat zorgde voor een stijging van de criminaliteit. Door de vergrijzing zie je nu een omgekeerd effect’, zegt hij op rechtspraak.nl. 

Het aantal behandelde strafzaken is mede daarom de afgelopen jaren gedaald met 23 procent, maar omdat het aantal zaken bij onder meer de kantonrechter en civiele rechter fors is gestegen, is het totale aantal rechtszaken toegenomen.

Lees het hele artikel op rechtspraak.nl.  

Lees ook:

Criminaliteit onder jongeren neemt af