Criminaliteitscijfers zetten dalende trend voort

Criminaliteit daalt. Burgers zeggen minder misdaad te ondervinden en ook het aantal aangiftes blijft dalen. Tussen 2012 en 2016 is de geregistreerde criminaliteit met 20 procent gedaald, dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlanders voelen zich gemiddeld minder onveilig.

Veiligheid

Registratie van veel voorkomende criminaliteit zoals woninginbraken, geweld en diefstal is verder afgenomen.

De ervaring van Nederlanders met criminaliteit en veiligheid meet het CBS in de landelijke slachtofferschapsenquête “Veiligheidsmonitor”. Daar werkten circa 81.000 mensen aan mee. Het percentage Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt daalde van 37 in 2012 naar 35 procent in 2016. Het percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt nam af van 18 naar 16 procent.

Aangiften dalende

In het oosten en zuiden van Nederland daalde de criminaliteit op basis van politieregistratie én veiligheidsbeleving volgens het CBS het hardst.

Het aantal geregistreerde woninginbraken was vorig jaar 40 procent lager dan in 2012. Inwoners rapporteerden de afgelopen vijf jaar 19 procent minder vandalisme, 11 procent minder zoals diefstallen en 7 procent minder geweldsdelicten.

Op basis van de Veiligheidsmonitor telde het CBS vorig jaar 4,4 miljoen delicten op het gebied van geweld, vermogen en vandalisme. Dat is een afname van 600.000 misdrijven ten opzichte van 2012.

Het aantal aangiften bij de politie van misdrijven daalt ook. In 2016 nam de politie 930.000 aangiften van misdrijven op. Vijf jaar geleden waren dat er 1,2 miljoen.