‘Criminele jongeren helpen door hun online-gedrag te snappen’

Hulpverleners moeten bij de begeleiding van criminele jongeren opletten goed op de hoogte te blijven van hun online-gedrag. Hun straatcultuur gaat steeds vaker samen met wat zij via internet doen.

Door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Straatleven

Voor begeleiders van criminele jongeren is het belangrijk om te weten hoe hun straatleven in elkaar steekt. Volgens criminoloog Jeroen van den Broek betekent dit dat jongerenwerkers moeten blijven begrijpen hoe de straat en online samengaan: ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat op “de straat” on- en offline steeds meer door elkaar heen lopen.’

Bereiken

‘Het maakt het voor hulpverleners die met criminele jongeren werken nodig dat zij online als onderdeel van hun werk beschouwen’, aldus de onderzoeker. ‘Op die manier houden zij zicht op hun leef- en belevingswereld. Dat is cruciaal is om ze te kunnen blijven bereiken, begrijpen en positief te kunnen beïnvloeden’, schrijft Van den Broek.

Van den Broek heeft het dan vooral over de hulp van jongeren in een ‘gedwongen kader’. Als zij bijvoorbeeld na een veroordeling gedwongen aan een behandeling mee moeten werken van de rechter.

Door internet is er ook andere ontwikkeling gekomen. Jongeren zijn juist steeds meer ‘weg van de straat’, omdat ze elkaar online kunnen ontmoeten, aldus de criminoloog van de Erasmus Universiteit.

Snappen

In het algemeen moeten hulpverleners zich volgens hem bewust zijn van hoeveel invloed culturele achtergronden hebben op deze jongeren: ‘Door te snappen welke normen, waarden en verwachtingen voor gedrag er in hun cultuur gelden, kun je als professional aansluiting bij ze vinden. Daardoor kun je de risico’s bij ze inschatten, en waar nodig ingrijpen’, stelt de onderzoeker.