‘Criminelen benaderen door overstromingen getroffen Limburgse horecabedrijven’

Tientallen kwetsbare horecaondernemers in Zuid-Limburg, die nog steeds schade ondervinden van de overstromingen in 2021, zijn door criminelen benaderd. Ze bieden financiële steun aan voor schadeherstel en het overeind houden van getroffen cafés of restaurants. Dat schrijft de Volkskrant.

De inschatting maakt de Limburgse politie op basis van ‘signalen uit het veld’, waaronder meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, Platform Veilig Ondernemen en wijkagenten. ‘We constateren dat ook een ramp door criminelen wordt misbruikt om er munt uit te slaan’, zegt de Limburgse recherchechef Danny Frijters.

Sms of telefoontje

Criminelen benaderen kwetsbare ondernemers vooral om geld wit te wassen, maar ook om drugshandel te faciliteren of vergaderruimte te regelen om criminele zaken te bespreken. Het contact begint meestal subtiel met een sms, telefoontje of een briefje in de bus waarin hulp wordt aangeboden. De politie verneemt de signalen vooral van ondernemers die niet in zee zijn gegaan met criminelen. Hoeveel horecaondernemers wel overstag zijn gegaan, is niet bekend.

Wisselende vastgoedeigenaren

Recherchechef Frijters benadrukt dat het benaderen van ondernemers om hulp aan te bieden niet strafbaar is, maar de politie doet wel breder onderzoek naar het fenomeen, en is alert op onverwacht dure renovaties bij noodlijdende horecabedrijven of verdachte veranderingen in vastgoedeigendom.

Afhankelijk

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul herkent het verontrustende fenomeen en trok begin 2022 al aan de bel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘In Valkenburg alleen al zijn vierhonderd ondernemers getroffen door de watersnoodramp. Ze hebben fysieke schade en omzetderving. Dan ben je als ondernemer dus afhankelijk van verzekeringen en rijksregelingen. En daar is het, zoals we weten, behoorlijk misgelopen. Hoe langer het duurt, hoe meer kans de georganiseerde misdaad krijgt om toe te slaan.’