Criminoloog Fijnaut: ‘Legaliseer cannabis in heel Europa’

Hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut pleit voor de legalisering van cannabis in de hele Europese Unie. Met als voorwaarde een strenge controle op de zwarte markt die aanwezig moet blijven.

Overgaan tot legalisering

Fijnaut pleit voor de legalisering van cannabis in heel Europa, als onderdeel voor het oplossen van het probleem van de georganiseerde misdaad. Hij zegt dat in een interview met het Belgische opinieweekblad Knack: ‘Op een gegeven moment zal in Europa een situatie ontstaan waarin we ons moeten afvragen of we niet moeten overgaan tot een legalisering van cannabis. Als we dat doen, dan het best in EU-verband en onder een aantal voorwaarden.’

Met die laatste opmerking bedoelt Fijnaut dat nog altijd ‘een krachtdadige poltie en justitie nodig zijn, om de zwarte markt onder controle te houden.’

Verkeerd

Hij wijst op het afwezig zijn van een strategie op dit gebied in Brussel: ‘Spijtig genoeg staat er ook in het laatste drugsbeleid van de Europese Commissie géén woord over deze ontwikkelingen. Dat vind ik echt helemaal verkeerd, want we staan aan de vooravond van een vrij stevig debat over die legalisering.’

Gewelddadiger

Fijnaut zegt dat Nederland haar recherche in de jaren tachtig, met de opkomst van de georganiseerde misdaad, juist had moeten opbouwen, in plaats van afbreken. De hoogleraar criminologie: ‘We hebben te maken met een probleem dat ruim een halve eeuw in ons midden is en dat alleen maar grootschaliger is geworden. Voor een stuk is de misdaad ook gewelddadiger geworden, en meer en meer ingebed geraakt in de samenleving.’

Om dit weer beheersbaar te maken, is volgens Fijnaut een strategie op de lange termijn nodig. ‘Helaas heeft de overheid verzuimd een gericht beleid te voeren toen het probleem zichtbaar aan het worden was.’

Lees hier het hele interview in Knack