Curator: ‘Moszkowicz bestuurde onbehoorlijk’ (UPDATE)

Het in maart failliet verklaarde advocatenkantoor van Bram Moszkowicz is deels ten onder gegaan door onbehoorlijk bestuur. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator dat donderdag is gepubliceerd. Maar het feit dat Moszkowicz’ inkomsten als advocaat opdroogden door zijn schorsing droeg er ook aan bij.

Accountant

De schulden aan de Belastingdienst waren ook een veronachtzaming van de feiten die bijdroegen aan het faillissement en deel uitmaakten van het onbehoorlijk bestuur van de bv. Moszkowicz voldeed niet aan de deponeringsverplichting en de administratieverplichting, reden voor de curator om een vermoeden uit te spreken dat er sprake was van ‘onbehoorlijke taakvervulling’. Moszkowicz heeft aan de curator te kennen gegeven zijn accountant niet meer te kunnen betalen. De totale schuld van Moszkowicz’ bedrijf bedroeg meer dan vijf miljoen.

Auto

In oktober 2013, toen hij toch al zwaar in de problemen zat, sloot Moszkowicz nog een leaseovereenkomst voor een auto, aangeschaft bij Kroymans in Hilversum, waarbij de koopsom werd gefinancierd. Dat leidde tot een schuld aan de financier van 138.718 euro waarvan 28.000 is betaald. Overigens is onbehoorlijk bestuur in beginsel strafbaar.

Broers

Naast de Belastingdienst hebben de broers David en Max jr. meer dan 9 ton tegoed. Moszkowicz heeft persoonlijk een schuld van 2,4 miljoen aan zijn eigen bedrijf, dat waren uitgaven voor privé-doeleinden. En de maatschap die de drie broers uitbaatten heeft ruim 3,5 miljoen euro aan vordering. De vordering aan de Belastingdienst is op ruim 88.000 na voldaan, uit de verkoop van het monumentale pand aan de Amsterdamse Herengracht. De broers leenden hun aandeel in de verkoop terug aan het bedrijf van Bram, zodat hij de schuld aan de fiscus kon voldoen. Volgens de curator kan de schuld van Moszkowicz door hemzelf niet worden voldaan omdat hij niet meer over financiële middelen zou beschikken. Moszkowicz liet inkomsten uit onder meer mediaoptredens in een eigen bedrijfje vloeien. Ook dat is vorig jaar failliet gegaan.

Alle berichten over Bram Moszkowicz.