Cybercrime over de top + andere misdaadgrafieken

De daling van criminaliteit in Nederland heeft het afgelopen jaar doorgezet. Dat blijkt uit het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2013, dat afgelopen week werd gepresenteerd. Het aantal misdrijven sinds 2005 met bijna 20 procent afgenomen. Maar er zijn ook ‘groeimarkten’: het aantal afpersingen neemt toe.

Door Wouter van Loon

In 2013 werden in totaal 1,09 miljoen misdrijven geregistreerd. In 2012 waren dat er nog 1,14; een daling van bijna vijf procent. En 2013 was geen uitzondering: sinds 2005 daalt het aantal misdrijven elk jaar fors.

Het aantal vermogensmisdrijven is licht gedaald naar 676.947 misdrijven. Het aantal afpersingen steeg juist fors, zoals in onderstaande grafiek te zien is. In 2013 werden 1294 afpersingen geregistreerd.

Het aantal gewelds- en seksuele misdrijven daalde fors, met ruim zeven procent naar ruim 100.000 misdrijven. De opvallendste daling van de afgelopen jaren was het aantal verkrachtingen, dat bijna halveerde ten opzichte van 2005. In 2013 werden 1300 mensen verkracht; in 2005 waren dat er 2500.

Het aantal drugsmisdrijven bleef ten opzichte van vorig jaar stabiel; er werden ruim 17.000 gevallen geregistreerd waar drugs bij was betrokken. Sinds 2005 is het aantal drugsmisdrijven met zo’n 10 procent gedaald. Wat daarbij opvalt, is dat er fors meer misdrijven met softdrugs (10.000) worden gepleegd dan met harddrugs (7.500), terwijl in 2005 vaker harddrugs in het spel was (bijna 10.000 gevallen tegenover nog geen 9.400 voor softdrugs).

Het aantal gevallen (vuur)wapenmisdrijven ligt, na een piek in 2011 en 2012, weer op het niveau van 2005. Er werden vorig jaar ruim 6.500 misdrijven met een wapen geregistreerd.

Tenslotte een duidelijke trendbreuk: jarenlang nam het aantal hacks gestaag toe, met een explosieve stijging in 2012. In 2013 daalde het aantal geregistreerde gevallen van ‘computervredebreuk’ voor het eerst sinds 2006. Dat is niet per se een reden tot al te veel optimisme: het aantal gevallen ligt altijd nog fors hoger dan in 2011, en 2012 lijkt een uitzonderlijk jaar te zijn geweest.