De Achilles-hiel van het proces

‘Na bijna drie zittingsdagen achter gesloten deuren heeft de rechtbank van het Passageproces enkele onderzoekswensen toegewezen aan de verdediging. Getuige NN1 moet worden gehoord over de hollowpoint-patronen en tevens dient getuige F3 opnieuw te worden gehoord. Meer valt er op dit moment niet over dit onderwerp te zeggen. De term ‘achter gesloten deuren’ zegt het eigenlijk al, de zittingen waren niet toegankelijk voor de pers in verband met de (anonieme bedreigde) F-getuigen.’

Dat schrijft Bondtehond.

‘Tot slot maakte de rechtbank de tussenbeslissing bekend rondom de verzoeken van de verdediging, onder meer over het (concept)-verweer van 27 A4’tjes van kroongetuige Peter La S.

De zitting begon met een mededeling van de jongste rechter dat Moppie R. zich vandaag had ziekgemeld omdat hij een ontstoken kies heeft die vandaag getrokken moest worden. Eigenlijk zou Moppie vandaag nog gehoord moeten worden over hetgeen getuige Harrie W. op zitting had verklaard. Dit is nu uitgesteld tot 20 december. De rechter zei nog wel streng dat Moppie al een tijd niet geweest is en dat hij dan ook echt moet verschijnen, anders zou de rechtbank desnoods medebrenging kunnen gelasten. Volgens Moppies tweede raadsman Mr. Mark Nillesen had Moppie hem voor het weekend enkele malen geprobeerd te bereiken, echter dat was niet gelukt. Moppie zou zijn best doen aanwezig te zijn op zitting de 20e.

Voordat de rechtbank de tussenbeslissing bekend maakte ging het OM in op de verschillende verzoeken van de verdediging, met name dus op het betoog van Mr. Sander Janssen van 2 december. Volgens Mr. Betty Wind zou het betoog van de raadsman van Jesse R. van speculaties aan elkaar hangen. Ook vond de officier van justitie dat Janssen afsloot met een mooi toneelstukje. Ze doelde op het moment waarop Mr. Janssen inging op de financiële toezegging, de lump sum van 300.000 euro die door toenmalig CIE-officier Mr. Sander de Haas tijdens het verhoor op zitting een ‘niet-exessieve voorziening’ werd genoemd.

Mr. Janssen zei als reactie daarop: De deal: 300.000 euro. Een niet-exessieve voorziening… U kunt dit toch niet uitleggen aan de koffietafel? Op een verjaardag? Ik in ieder geval niet aan mijn moeder. En mijn moeder is niet simpel, maar ze begrijpt het niet.

Mr. Wind zegt daarover dat Janssen uit processen-verbaal denkt op te kunnen maken dat de 3 ton naast andere financiële toezeggingen zou zijn gedaan, maar dat dergelijke toezegging niet door De Haas is gedaan. Daar is volgens Wind geen sprake van. Het zit zo: La S. zou na afloop van zijn detentie onder de hoede van het TGB blijven. Echter La S. gaf in 2008 aan geen gebruik te willen maken van het TGB. Toen is hem toegezegd dat hij een bepaald bedrag zou krijgen om zijn eigen veiligheid te regelen, een lening en inkomensgarantie van iets boven modaal. Naar oordeel van de staat is daarmee de intentieverklaring van de staat vervallen. De conclusie moet zijn dat Janssen uitgaat van afspraken gemaakt ‘daarnaast’. Dat is onjuist, aldus Wind.

(…)’

Lees verder Bondtehond.