De CIE-officier en de kroongetuige (#2)

De CIE-officier van justitie is je beste vriend. Dat geldt tenminste voor kroongetuige Peter la S. Officier Sander de Haas sloot in februari 2007 een deal met hem om liquidaties op te kunnen lossen. Om de veiligheid van de familie van La S. niet in gevaar te brengen mocht deze zijn informatie over Willem Holleeder als opdrachtgever onder de pet houden. Heel fideel van de officier.

 

Als de kroongetuige klaagt over het niet nakomen van de ‘zorgplicht’ door het Openbaar Ministerie verwijst de CIE-officier van justitie naar een andere officier van justitie, die de getuigenbescherming regelt, en wijst er La S. jarenlang op dat hij naar waarheid moet verklaren.

Maar als La S. in een aantal gevallen klinkklaar liegt over Willem Holleeder, dan houdt de CIE-officier zich stil. Hij waarschuwt noch de zaaksofficieren, noch de rechter-commissaris en ook de rechtbank niet over deze omissie.

De advocaat van Dino Soerel is Nico Meijering. Hij telde dat La S. in zijn verschillende verklaringen in de loop van 4,5 jaar kroongetuige zijn, op 36 momenten grote en kleine onwaarheden sprak over Willem Holleeder. Hij zei dan bijvoorbeeld:

Of Holleeder achter liquidaties zit? Ik heb daar geen verklaringen over afgelegd dus is het voor mij niet zo. Nooit heeft iemand tegen mij gezegd dat Holleeder achter liquidaties zit, maar het zou mij niet verbazen.

Officier De Haas oordeelde in 2007 bij het sluiten van de deal dat het verzoek van La S. om de informatie dat Holleeder opdracht gaf voor de moord op Kees Houtman niet in de kluisverklaringen op te nemen, kon worden ingewilligd. Het ging immers om de veiligheid van de familie van La S. die door Holleeder ernstig werd bedreigd. Daarom ‘was het voor La S. niet zo’ dat Holleeder achter liquidaties zat.

De Haas beoordeelde die dreiging zelf wel als ‘reëel’, zij het op basis van anonieme bronnen, die zeiden dat indien zij over Holleeder zouden verklaren hun leven gevaar liep.

De Haas bekommerde zich dus om de veiligheid van de naasten van La S. Aan de andere kant: hij praat nu wel over Holleeder en hij sprak over Ali A. en Dino Soerel toen die nog vrij waren. Dat is dan weer niet gevaarlijk.

Officier van justitie Hans Oppe riep uit: ‘Het gaat er toch om wat La S. ervan vond en hoe hij de gevaren inschatte’. Inderdaad: La S. bepaalde dat Holleeder erbuiten bleef. 

Het Openbaar Ministerie – in alle drie gedaantes – vindt de gang van zaken, alles afwegende, toelaatbaar. Het weglaten van de passages over Holleeder ‘werpt geen ander licht op de feiten’, zei officier van justitie Betty Wind. ‘De informatie over Holleeder was niet ontlastend voor de overige verdachten’, zei ze. ‘Zij zijn niet in die mate geschaad dat er consequenties zouden moeten zijn.’ 

‘La S. noemde Dino Soerel opdrachtgever’, zei advocaat Meijering. Werpt het eventuele bestaan van een andere opdrachtgever geen ander licht op de zaak?

De Haas bleef maar hameren: ‘Ik heb steeds aangegeven bij La S. dat hij de wettelijke verplichting heeft om naar waarheid te verklaren. Onze verwachting was steeds dat uiteindelijk La S. wel bereid zou zijn ter zitting over Holleeder te verklaren.’ 

‘Belangrijkste dag in 2,5 jaar Passage’

Waarom mocht La S. Holleeder weglaten? UPDATE

Top OM wist van verklaring over Holleeder

Mocht La S. Holleeder-kennis achterhouden?

‘Eerst Osdorp, zei Holleeder’

Mogelijk onderzoek Holleeder liquidaties