De jury en de Parachutemoord

In Tongeren zijn vandaag de slotpleidooien van verdediging en procureur. Het assisenhof sluit dan de openbare terechtzitting en de jury gaat zich beraden. In België worden zware misdrijven als moord en doodslag altijd door een assisenhof gedaan, waarbij assisen verwijst naar de 12-koppige jury. De juryleden moeten beslissen op grond van hun ‘innerlijke overtuiging’. Het betekent dat wanneer de meerderheid van de jury “denkt” dat Els Clottemans met de parachute van Els van Doren heeft geknoeid er een veroordeling volgt. Voor moord is een meerderheid van zeven tegen vijf voldoende, voor doodslag is een grotere meerderheid nodig. In de zaak tegen Els Clottemans is er geen echt bewijs aangedragen. Wat moet de jury doen?

Juist omdat er geen bewijs is – alleen aanwijzingen – dat Els Clottemans heeft geknoeid met de parachute van Van Doren wordt de rol van de jury enorm. Misschien niet al significante gebeurtenissen kunnen een grote rol gaan spelen in het hoofd van juryleden. Zoals een anonieme brief die bij de rechtbank is bezorgd en getuige Marcel Somers ervan beschuldigt de moordenaar te zijn. Of het feit dat psychiaters hebben getuigd dat Clottemans aan verschillende complexen zou kunnen leiden.

Staken de stemmen dan volgt in België vrijspraak voor de verdachte.

Kritici zeggen dat een rechterlijke dwaling met een juryrechtspraak eerder zal voorkomen. En: er is tegen een juryuitspraak geen beroep meer mogelijk.

De jury bepaalt in België samen met de rechter uiteindelijk ook de strafmaat, dat is anders dan in de Verenigde Staten. In België wordt de jury ook niet afgezonderd tijdens het proces, ze mogen aan het eind van de zitting naar huis en mogen wel toegang hebben tot de media. Ze mogen echter niet met journalisten praten.

Lees hier de complete reconstructie van de Parachutezaak.