De lijst van Van Rey

De regiezitting in de strafzaak tegen de voormalige wethouder en senator Van Rey is achter de rug. De rechtbank moet zich nu buigen over het verzoek van Van Rey om 75  getuigen te horen. Die lijst met getuigen is geheim, maar geheimen zijn in onze zelfverklaarde rechtsstaat betrekkelijk.

Door Wicher Wedzinga

Duidelijk is geworden dat minister Opstelten en staatssecretaris  Teeven tot dit gezelschap behoren. Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies en Herman Bolhaar, baas van het Openbaar Ministerie, staan op het verlanglijstje van de verdediging. Van Bolhaar willen Van Rey en zijn advocate weten wat ‘zijn rol en die van zijn politieke contacten is geweest in dit hele proces’.

Vervolgingsrecht

Ook daaruit kan al worden afgeleid dat Van Rey bij zijn verdediging vooral mikt op het vervolgingsrecht van OM en niet op het bewijs. Kennelijk staat bij de verdediging de vraag centraal of het OM niet dusdanig onbehoorlijk heeft gehandeld, dat het zijn recht om Van Rey te vervolgen heeft verspeeld. Vanuit dat perspectief is verklaarbaar dat ook Opstelten en Teeven op het matje zouden moeten worden geroepen. Ik ga er vooralsnog van uit dat het bewijs in de zaak stevig is en dat daaraan niet of nauwelijks zal worden getornd. In ieder geval lijkt mij dat te gelden voor de omkoping en het lekken van vertrouwelijke informatie naar VVD-partijgenoot Ricardo Offermanns. De taps en huiszoekingen leveren vermoedelijk voldoende bewijs op.

Onfrisse rol

De vraag die nu speelt is of het voor verdediging in deze zaak van belang is dat deze getuigen worden gehoord. Maakt het wat uit wat er is gezegd door Teeven in het telefoongesprek met Van Rey? Een gesprek dat volgens het OM niet is opgenomen en waarvan anderen beweren dat de opname is verdwenen c.q. verloren geraakt. En is het juridisch relevant om Bolhaar te horen? Dat de verdediging nieuwsgierig is naar zijn rol in de zaak is leuk. Ben ik ook. Maar er zullen wel concrete aanwijzingen moeten zijn dat Bolhaar een onfrisse rol heeft gespeeld bij de opsporing en vervolging van Van Rey. Misschien is dat door de advocate van Van Rey, die bepaald geen kundige indruk maakt, in de toelichting achter gesloten deuren voldoende onderbouwd. Dat zou mij verbazen. Wat is de rol van Opstelten? Ik weet het niet.

Inmenging?

Dat er getuigen die op de lijst staan zullen worden gehoord, lijdt geen twijfel. Het OM liet tijdens de regiezitting al weten in te stemmen met het horen van een aantal getuigen. Wat betreft Opstelten, Teeven en Bolhaar lijkt mij het verzoek vanuit een juridisch perspectief gezien kansloos. Want het bewijs dat  Van Rey zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping en het lekken van vertrouwelijke informatie zal stevig zijn. En een dubieuze zo niet strafwaardige “inmenging” van Teeven staat daar los van. Het zou reden zijn om Teeven te vervolgen, maar het staat aan strafvervolging en veroordeling van Van Rey niet in de weg.

Wicher Wedzinga is voormalig raadsheer en universitair hoofddocent, strafrecht analist, second opinion en columnist/schrijver.