De riskante zet van Volkert

Vrijdagavond verscheen Willem Jebbink, advocaat van Fortuyn-moordenaar Volkert van der Graaf, bij het tv-programma Pauw. Met een stiekem opgenomen gesprek dat hij eerder dit jaar had met het Openbaar Ministerie. De vraag is of dat wel mag. Volkert heeft namelijk een mediaverbod.

Door Vincent Verweij

Toen Volkert in 2012 voorwaardelijk vrij kwam, legde de rechter een aantal bijzondere voorwaarden op. Eén daarvan was een mediaverbod.

Nabestaanden

De rechter wilde voorkomen dat nabestaanden in de media met Volkert van der Graaf geconfronteerd zouden worden. Daarom bepaalde hij dat alle contacten van Volkert met de media, vooraf goedgekeurd moesten worden door het CVVI, een samenwerkingsverband van Openbaar Ministerie en Reclassering. Minister van der Steur schreef aan de Tweede Kamer:

De reden om een mediaverbod als bijzondere voorwaarde op te leggen is enerzijds ter voorkoming van confrontatie van de maatschappij, slachtoffers en nabestaanden met (kwetsende) standpunten van Van der G., anderzijds ter bevordering van de resocialisatie van Van der G. en ter bescherming van zijn veiligheid.

Paparazzo

Vorig jaar leek het erop dat Volkert zijn mediaverbod had overtreden, toen bleek dat papparazzi-foto’s in de Telegraaf door Volkert in scène waren gezet. De directie van Reclassering Nederland zei in een uitzending van KRO Reporter dat ze van niets wisten en geen toestemming voor de fotosessie hadden gegeven. Later bleek een lagere medewerker van de Reclassering toch op de hoogte te zijn en toestemming te hebben gegeven. KRO Reporter was verkeerd voorgelicht door de Reclassering en formeel was het mediaverbod niet overtreden.

Pauw

Deze week kwam naar buiten dat Volkert nog steeds overhoop ligt met het Openbaar Ministerie over zijn bijzondere voorwaarden. Het OM wil dat Volkert een nieuw psychologisch onderzoek ondergaat. Daarover loopt een procedure bij het Gerechtshof in Den Haag. Volkert blijkt in het geheim opnames te hebben gemaakt van gesprekken met advocaat-generaal Hans Pieters over deze kwestie. En gisteravond stuurde Volkert zijn advocaat naar Jeroen Pauw om die opnames uit te laten zenden.

Je zou het een dubbele moraal kunnen noemen. Want een jaar geleden probeerde diezelfde Volkert met een kort geding tegen de KRO en Crimesite te verbieden dat er geheime opnames van hem op televisie zouden worden vertoond. Nu biedt hij zelf stiekem opgenomen gesprekken aan de media aan.

Boemerang

Maar het is misschien wel meer dan een morele kwestie. Want formeel gezien, is het aanbieden van opnames die Volkert zelf maakte en waarin hij zelf te horen is, ook een overtreding van zijn mediaverbod. Volkert mag zijn standpunten immers niet in de media ventileren, zonder voorafgaande toestemming. En dat is precies wat hij nu doet.

Kennelijk hoopt Volkert door het uitzenden van de gesprekken de zaak in zijn voordeel te beslissen en zijn tegenstander, de Staat der Nederlanden en de Minister van Justitie, in diskrediet te brengen. En daardoor worden de nabestaanden van Fortuyn geconfronteerd met zijn standpunt over deze kwestie. Iets wat het mediaverbod juist beoogt te voorkomen. De vraag is of deze tactische zet niet als een boemerang terug komt.