Buienradar van de dreigtweets

In de openbare ruimte van cyberspace – Facebook en Hyves – stellen flink wat mensen hun gehele hebben en houden openbaar ten toon. Twitter is het medium om te bedreigen, een klein of een groot publiek. In het nieuwe nummer van Crimelink veel over criminaliteit en sociale media. Twitter is een soort buienradar voor gevoelens van woede en moordlust. Er is nu een website die alle Nederlandse dreigtweets bijhoudt.

Op de site doodsbedreiging.nl wordt realtime bijgehouden welke dreigtweets en scheldpartijen cyberspace ingaan. Nu nog in beta maar binnenkort zal ook op een kaart te zien zijn waar de dreigtweets geografisch naar boven poppen.

In een manifest schrijven de makers van de site de dreigende uitingen zo goed mogelijk te willen registreren om de discussie op gang te brengen en ‘het probleem inzichtelijk te maken’ (#doodsbedreiging).

Zijn dreigtweets strafbaar? In principe wel, maar er zijn er teveel om te vervolgen. De politie heeft al wel “internetsurveillanten” maar alleen in extreme gevallen komt de politie in actie.

Aan de andere kant blijkt het Openbaar Ministerie bedenkingen te hebben over de rechtmatigheid van wederpublicatie van dit soort uitlatingen. Het is al gebeurd dat retweeten van bedreigingen door journalisten gevolgd is door een tenlastelegging. 

Filosoof Hans Schnitzler constateert in Crimelink een tirannie van ontwikkelingen die hand in hand gaan: internet-exibitionisme, cyber-bedreigingen en niet in de laatste plaats een overheid die alle uitingen en persoonsgegevens op internet in kaart wil brengen en op wil slaan.

In de papieren Crimelink meer.