De AIVD en de Turkse infiltratiezaak

De rechtbank Rotterdam heeft in een vernietigend vonnis het Openbaar Ministerie in een heroïne-zaak niet ontvankelijk verklaard. Is dat alles? Nee, politie en OM blijven ontkennen dat ze wisten dat er iets mis was. Anders nog? Ja, op de achtergrond speelt een explosief conflict tussen politiemensen onderling, waarin een politietolk, de gewraakte politie-liaison in Ankara en zelfs de huidige Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg een rol speelden. Het kan nog een aardig brandje worden: de tolk heeft nu aangifte gedaan tegen oud-collega’s bij de politie.

Door Wim van de Pol *)

Op een herfstavond in 2004 avond liep het in Ankara uit de hand. Het kwam tot een duw- en trekpartijtje tussen de politietolk van de Nationale Recherche en de politie-liaison die, naar nu is gebleken, samen met de Turken voor het KLPD een criminele burgerinfiltrant runde. Kern van de twist was een competentiekwestie. De tolk functioneerde aan de hand van onder meer commissaris John Olierook en toenmalig officier van justitie Fred Teeven op het niveau van teamleider bij de Nationale Recherche en onderhield contacten tot op het hoogste niveau in Turkije.

En dat pikte de in Ankara – voor de contacten in Ankara gestationeerde – liaison niet.

De Turks-Nederlandse politiemedewerker is in Arnhem in dienst gekomen en draaide al sinds eind jaren tachtig mee. Maar na jaren dienst en vele in beslaggenomen kilo’s heroïne hebben mensen binnen het oude Turken-IRT (Noord- en Oost-Nederland, NON) uit Zwolle en Arnhem genoeg van de tolk.

Plotseling wilden politie-ambtenaren zich van hem en zijn doortastende werkwijze ontdoen. Dat speelde al sinds Pieter-Jaap Aalbersberg als teamleider aantrad bij IRT-NON. Aalbersberg wilde af van de tolk. Opvallend genoeg was dat juist op het moment dat de – later omstreden – zaak Baybasin was voltooid, een zaak waar de tolk een sleutelrol in speelde.

De Dienst Internationale Netwerken (DIN) van het KLPD, waar Aalbersberg (foto links) en de door de rechtbank beschuldigde liaison in Ankara carrière hebben gemaakt, wilde in 2003 ook af van de tolk. De DIN was het aanspreekpunt voor de liaison in het gewraakte Benoit-onderzoek, waar deze de informatie van de verboden infiltrant aan doorgaf. Begin 2005 klapte de Benoit-zaak en vertelde de tolk aan, onder meer toenmalig officier van justitie Fred Teeven, dat hij uit de getapte telefoongesprekken van de criminele infiltrant in Turkije had opgemaakt dat de infiltrant in feite de mede-organisator van het heroïne-transport was, en ook infiltrant voor het KLPD.

Intussen was er al een campagne tegen de positie van de tolk op gang gekomen. Officier van justitie bij het landelijk parket Fred Teeven kreeg in zijn kantoor op Schiphol bezoek van Pieter-Jaap Aalbersberg en de Arnhemse officier van justitie Johan Klunder. Hun boodschap: de politie-tolk moet eruit.

Bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is in 2002 een reguliere integriteitsscreening naar de tolk gestart. In 2003 bleek die buiten zijn medeweten te zijn verzwaard naar het hoogste niveau A. De tolk stelt nu tegen Crimesite dat hij in oktober 2004 van het hoofd van de CIE van het korps Gelderland-Midden te horen heeft gekregen dat hij de AIVD-screening had gehaald.

Uit het Benoit-dossier blijkt dat nadien nog AIVD-ambtenaren in Ankara op bezoek zijn gegaan bij de KLPD-liaison, zo bevestigt deze zelf desgevraagd, maar ook zijn secretaresse.

In maart 2005, besluit de minister van Binnenlandse Zaken de tolk toch een verklaring van geen bezwaar te weigeren. De tolk krijgt dat op Schiphol te horen van officier van justitie Fred Teeven, die hem zegt de beslissing te betreuren en hem toevoegt: ‘neem een goeie advocaat.’

Later bevestigt de Raad van State deze uitkomst, ondanks steun voor de tolk van officier Fred Teeven, John Olierook en twee andere topfiguren van de Nationale Recherche.

Als blijkt dat de tolk in 2006 toch nog werkt voor de politie schrijft toenmalig KLPD-hoofdcommissaris Fred Westerbeke, deze week ongunstig in het nieuws over de Turkse infiltratie-zaak, een oekaze aan alle korpsen, waarin het werken met de tolk verboden wordt. Op 1 februari 2007 neemt deze ontslag bij de politie. Er volgen nog enkele felle telefoongesprekken. Pieter-Jaap Aalbersberg, nu hoofdcommissaris in Amsterdam, doet zelfs nog aangifte tegen de tolk van bedreiging.

Maar nu de Rotterdamse rechtbank in de infiltratie-zaak expliciet zegt het verhaal van de politietolk te geloven en dat van de KLPD-liaison en Fred Westerbeke niet, komt de tolk in beweging. ‘Verschillende mensen hebben mijn leven zuur gemaakt. Onder meer de liaison heeft mij overal zwartgemaakt.’

Hij heeft nu aangifte gedaan wegens en smaad en laster tegen de ex-politie-liaison in Ankara, maar ook tegen een hoofdinspecteur in Arnhem en tegen een Amsterdamse politietolk. Hij beticht hen er onder meer van aan de AIVD valse informatie over hem te hebben verstrekt, en zegt in bepaalde gevallen daar fysieke bewijzen voor te hebben. Hij sluit niet uit dat hij ook tegen andere – hooggeplaatste – betrokkenen binnen de politie aangifte zal doen.

*) Wegens de gevaarzetting zijn de namen van zowel de infiltrant in Turkije, de ex-politie-liaison als de ex-politietolk weggelaten.

De infiltratiezaak op een rij:

Infiltratiezaak: OM in hoger beroep

Waarom moest alles ontkend? 

Hoofdofficier en minister logen