De Vlieger vrijgesproken van afpersing

Het gerechtshof in Amsterdam heeft zakenman Erik de Vlieger vrijgesproken van afpersing. De rechtbank had hem ook al vrijgesproken in september 2009. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan en had een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur geëist. De Vlieger werd ervan beschuldigd dat hij in 2002 aandelen van café Raffles aan het Amsterdamse Leidseplein middels afdreiging in handen had weten te krijgen.

Eigenaar Alberto Fernandez zou zijn geïntimideerd door Itzhak M., een man die De Vlieger adviezen over beveiliging zou hebben gegeven.

M. is in december 2006 veroordeeld tot acht jaar cel.

Het hof vindt dat het buiten kijf staat dat:

‘er op 8 augustus 2002 sprake moet zijn geweest van een voor Fernandez bijzonder onaangenaam gesprek, waarbij onder anderen De Vlieger, Fernandez en Itzhak M. aanwezig waren, en dat Fernandez zich geïntimideerd en onder druk gezet moet hebben gevoeld.’

Niettemin zegt het gerechtshof de gang van zaken in 2002 niet voldoende te kunnen reconstrueren en dat de verklaringen van Fernandez onvoldoende zijn om als bewijs tegen De Vlieger te kunnen dienen:

‘Met de verdediging is het hof echter van oordeel dat die verklaringen op essentiële onderdelen onvoldoende eenduidig en consistent zijn om daaraan doorslaggevende bewijswaarde toe te kennen. De overige verklaringen waarin die verklaringen mogelijk steun vinden hebben eveneens Fernandez als bron. Dit brengt mee dat de feitelijke toedracht van hetgeen zich toen – voor zover hier van belang – heeft voorgedaan niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.’

Overigens is De Vlieger ook zelf afgeperst door M.

‘Het hof is van oordeel dat De Vlieger die in ieder geval sinds het zogeheten ‘kofferbakincident’, toen hij zelf het slachtoffer was van afpersing door – thans medeverdachte – M., uit eigen ervaring bekend was met de reputatie en handelwijze van M., een groot risico heeft genomen door laatstgenoemde bij de desbetreffende bijeenkomst op 8 augustus 2002 te betrekken.’

Strafrechtelijk onderzoek naar Erik de Vlieger, dat nooit heeft geleid tot veroordelingen, was er de oorzaak van dat De Vlieger zakelijk deels ten gronde werd gericht. 

Hier het arrest.