De Waag: onderzoek naar Stanley A.

De forensische poli-kliniek De Waag is een intern onderzoek begonnen naar de behandelwijze van Stanley A. (25), de man die twee weken geleden de 15-jarige Ximena (foto) zou hebben mishandeld en doodgestoken. Dat schrijft staatsscretaris Fred Teeven van Justitie in antwoord op kamervragen. Dat onderzoek zal, op verzoek van De Waag, mede worden gedaan met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

A. was enige tijd onder behandeling bij De Waag. In de media hebben bekenden van A. verteld dat hij aan hen had verteld dat het slecht met hem ging en dat hij zelfs een keer iemand wilde doodsteken om te kijken ‘hoe dat voelde’. Zijn advocaat heeft gezegd dat Stanley in een brief ‘een noodkreet’ stuurde aan De Waag.

De Waag is een instelling waar mensen een psychologische behandeling kunnen krijgen als ze in aanraking zijn geweest met justitie door een geestelijke aandoening. Op grond van het medisch beroepsgeheim kan De Waag geen mededelingen doen aan Teeven over A. Maar een intern onderzoek kan wel duidelijkheid geven over de gang van zaken.

In de brief van Teeven staat ook informatie over het strafrechterlijk verleden van A. 

Op 25 februari 2012 is A. aangehouden.

Op 4 december 2002 is hij veroordeeld tot de maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’ (de zogenoemde pij-maatregel) nadat hij iemand had neergestoken. De pij-maatregel is op 25 november 2004 met 18 maanden verlengd.

Op 23 augustus 2005 is het proefverlof van betrokken gestart waarbij de Reclassering toezicht heeft uitgeoefend op de naleving van de voorwaarden.

De pij-maatregel is vervolgens op 29 juni 2006 opnieuw verlengd voor de duur van 6 maanden.

In hoger beroep heeft het gerechtshof in Arnhem op 27 november 2006 geoordeeld dat de veiligheid van anderen danwel de algemene veiligheid van personen niet langer verlenging van de maatregel eist en dat de maatregel dient te worden beëindigd. Hiermee werd ook het reclasseringstoezicht formeel beëindigd en is het contact van de Reclassering met betrokkene in december 2006 afgerond.

Sinds eind 2006 is verdachte niet meer in het kader van de pij-maatregel of enig ander justitieel kader in beeld geweest bij justitie. Ten tijde van het einde van de pij-maatregel in november 2006 was nog geen sprake van verplichte nazorg.

Dat is per 1 juli 2011 veranderd. Tegenwoordig wordt de pij-maatregel opgelegd voor de duur van drie jaar (in plaats van twee) waarbij het laatste jaar voorwaardelijk is. De maatregel kan tot vijf of zeven jaar verlengd worden waarbij telkens het laatste jaar voorwaardelijk is. In het voorwaardelijke, extra jaar is er sprake van verplichte nazorg onder voorwaarden. Bij overtreding van de voorwaarden wordt de pij-jongere teruggeplaatst in een justitiële jeugdinrichting.

In de periode daarna is A. in behandeling gegaan De Waag maar wanneer valt onder het medisch beroepsgeheim.

Teeven heeft een wet in voorbereiding waarin de rechter een pij-maatregel kan omzetten in tbs.

Hier de hele brief van Teeven.

Zie:

Stanley A. bekent moord meisje 

‘Meisje dood door tbs’ser’