Wie vermoordde Gerrie Bethelem?

Peter la S. heeft niet getuigd over betrokkenheid bij het doodschieten van Gerrie Bethlehem, in een loods bij IJsselstein in 2002. Heeft hij dat gedaan? Getuigen zeggen van wel. De Bethlehem-moord is cruciaal voor La S. Als kroongetuige La S. daarbij betrokken blijkt is het exit. Exit geloofwaardigheid en exit overeenkomst met justitie. Wil de rechtbank dat dossier inzien? Overleeft de kroongetuige het aandraaien van de duimschroeven in de zaak Bethlehem?

 

Door Wim van de Pol

Als blijkt dat La S. over de Bethlehem-moord gelogen heeft, gaat het niet meer over de vraag of de verklaringen van La S. onbetrouwbaar zijn. Het gaat dan over de vraag of is de getuige zélf wel betrouwbaar is.

Als de rechtbank het strafdossier kan inzien naar de moord kan de kroongetuige definitief de maat worden genomen. Onderzoek naar de Bethlehem-moord kan de kritiek van advocaten en zijn oude vriend Jesse R. de mond snoeren.

Ofwel La S. wordt ontmaskerd{jcomments on} als moordenaar en leugenaar, die ook nog zijn eigen moord in de schoenen van iemand anders probeert te schuiven.

Maandag hielden de advocaten van Ali A. en Jesse R. een pleidooi om het Bethelem-dossier te behandelen in de Passage-zaak. Als de rechtbank daarin toestemt kan dat cruciaal zijn voor Peter la S. en het proces.

Als het tenminste waar is dat La S. die moord inderdaad op zijn geweten heeft. De belastende getuigen zijn deels anoniem (F1 en F3) en Jesse R. is zelf ook belast en verdacht. Dat is zeker.

Peter la S. houdt vol dat Jesse R. hem heeft gezegd dat hij – Jesse – de moord op Betlehem heeft gepleegd.

Maar de uitgangspositie voor La S. is onzeker. Hij heeft zelf meermalen verklaard over Bethlehem: en zijn eerste verklaringen verschillen nogal van de latere versies. En vandaag de dag herinnert hij zich eigenlijk helemaal niet veel meer over die moord.

Gek eigenlijk.

Er is aanleiding om onderzoek te doen naar ongerijmdheden, tegenstrijdigheden en vraagtekens in de uitlatingen van La S. over Bethlehem. Waar gaat de zaak om?

Gerrie Bethlehem zou in een loods gegijzeld en later vermoord zijn omdat hij voor een ingewikkelde mislukking van een hasjtransport verantwoordelijk is gesteld. Bij die deal speelde een zekere Richard een rol.

Eerst kent La S. die Richard wel, later nauwelijks. Maar er zijn drie getuigen die de politie hebben verteld dat La S. deze Richard zeker wel al lang en heel goed kent.

Eerst vertelt La S. over een groene Mercedes die gebruikt zou zijn bij de gijzeling. Later weet hij daar niets meer van.

Eerst zegt hij dat het idee was dat Bethlehem 300 kilo hasj moest leveren en dat deze daarna vermoord zou worden. Later weet hij daar niets meer van.

La S. verklaart tegenstrijdig over hoe hij over de moord-loods hoorde vertellen. En is het niet vreemd dat Jesse R. aan hem alles opbiechtte over de moord, gedurende enkele ontmoetingen, en dat in een periode dat zij ‘afscheid’ van elkaar namen?

Eigenlijk is het meest onrustbarende dat Utrechtse politie-rechercheurs, die hem in 2007 over de zaak verhoren, hem eigenlijk niet lijken te geloven, en hem tijdens de verhoren op ongerijmdheden blijven wijzen. Ze wijzen hem ook op verschillen met eerdere verklaringen.

En ze geven er blijk van dat ze kennis hebben van het onderzoek naar de moord op Bethlehem. Ze stellen bijvoorbeeld dat ze weten dat het in een loods is gebeurd. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar de ingewikkelde hasjdeal die op achtergrond speelde.

De rechercheurs kennen de zaak dus. En ze wijzen La S. ook op dingen die niet kloppen in zijn verhaal.

Wat extra onrustbarend en extra ongerijmd is: in wat we nu weten van het dossier over de moord op Gerrie Bethlehem zit meer meer bewijs tegen La S. dan in de dossiers van menige verdachte die in Passage terechtstaat.

Door het onderzoek naar de Betlehem-moord te voegen in Passage kan de rechtbank alle ongerijmdheden checken.

Was er een groene Mercedes in het spel?

Was er rond 25 maart 2002 contact tussen de mobiele telefoons van La S., R. en Betlehem?

Is er dna van La S. gevonden in de loods?

Heeft La S. Gerrie Bethelem vermoord?

Maandag moet het Openbaar Ministerie betogen waarom ze er tegen is dat het Bethlehem-dossier tegen het licht wordt gehouden en niet mag worden vergeleken met wat La S. erover zegt.

Lees ook:

‘Peter la S. niet betrokken bij moord Houtman’

Jesse R: ‘La S. liet aanslag plegen over hasjtransport’

De gijzeling van Betlehem (volgens Jesse R.)

Jesse R: ‘fatale schot kwam van Peter’