De zorgen van Openbaar Ministerie en burger

Het Openbaar Ministerie heeft in 2014 weer goed zijn best gedaan. Het zogeheten “jaarbericht” lepelt alle maatschappelijke doelstellingen op, en wat blijkt: ze zijn in 2014 allen gehaald. Het OM spreekt van ‘productie’, en die was zelfs hoger dan geraamd.

Door @Wim van de Pol

Het moet gezegd dat de brave mannen en vrouwen op justitie hard werken maar te kampen hebben met tegenwind: bezuinigingen van 25%, terreurdreiging, verwarrende reorganisatie bij de politie en een georganiseerde criminaliteit die maar niet in toom gebracht kan worden. Zorgelijkheid, dat is toch de kern van de boodschap, voor wie het “jaarbericht” goed leest.

Grenzen

En wie de moeite nam gisteravond de uitlatingen van de chef van het Openbaar Ministerie – Herman Bolhaar (foto) – bij Nieuwsuur te bekijken kreeg dezelfde boodschap mee. Bolhaar noemt het ‘een winstwaarschuwing’. Hij legt uit:

De grenzen aan wat het Openbaar Ministerie nog kan in de strijd tegen criminelen zijn bereikt.

Verder zit de organisatie aan de ‘grenzen van zijn prestatievermogen en functioneert in alle opzichten aan de randen van zijn kunnen’. Dat is inderdaad nogal een waarschuwing. Bolhaar zegt eigenlijk dat ze het vorig jaar net hebben gered. Maar nu moeten er hoognodig mensen en geld bij om de voeten droog te kunnen houden.

Zorgwekkend

De vraag is of dat wel zinnig is. Een ander element dat in het jaarbericht de aandacht trekt is dat het water het OM wat betreft de georganiseerde misdaad over de nette schoenen dreigt te lopen: ‘het beeld van de ondermijnende criminaliteit in Nederland blijft zorgwekkend’. Er is sprake van ‘veel kwalijke misstanden’ die aan het licht zijn getreden. En de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld ‘werd zichtbaarder’. En: ‘Brute liquidaties volgden elkaar op’.

Stroom

En dan hebben we het maar niet over de stroom cocaïne die via Antwerpen en Rotterdam het land blijft binnenkomen, de toenemende export van amfetamines en xtc-pillen vanuit Nederland en de zinloze strijd tegen softdrugs (terwijl men in de Verenigde Staten bezig is softdrugs verder te legaliseren). Effectief is het allemaal niet. De prijzen van de drugs dalen, of blijven stabiel.

Liquidaties

De ‘ondermijning’ die volgens Bolhaar zo zorgwekkend voortschrijdt vloeit natuurlijk rechtstreeks voort uit de florerende drugshandel. Net als de ‘verontrustende’ manifestatie van de georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland. En de liquidaties op klaarlichte dag voor de deur bij de basisschool. Ook zorgwekkend is dat een intelligente man als Bolhaar ons voorspiegelt dat het allemaal op te lossen zou zijn door meer budget en een repressieve aanpak.

Luchtfietserij

Het is zorgwekkend dat al het harde werk van het Openbaar Ministerie deels zo nutteloos is en zoveel geld kost. En dat in het jaarbericht man en paard niet genoemd wordt. ‘Meer prioriteit’ en ‘meer capaciteit’ en zelfs een hoger budget zal namelijk niet helpen. En ‘productie’ van rechtszaken blijft – helaas – enkel ‘productie’; cijfers hierover zijn luchtfietserij. De honden blaffen, de karavaan trekt verder, de drugscontainers blijven binnenkomen.

Veiliger

Het Openbaar Ministerie zou de burgers in Nederland (nog) beter van dienst zijn door te helpen zorgen voor een veiliger samenleving, door bijvoorbeeld woninginbraken en straatroven verder terug te brengen. Terrorisme tegen te gaan. Pestende rotjongens van de pleinen te verwijderen. Mensenhandel en kinderporno te bestrijden. Samen met politie en andere organisaties voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden en minder drugs gebruiken. Zodat de kans minder groot wordt dat de jeugd schietend met een AK-47 op straat wordt aangetroffen. Wie de burger voorspiegelt dat dit laatste alleen wordt voorkomen door meer ‘capaciteit’ te steken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad liegt.

Hier staan alle OM-cijfers op een rijtje.