De Zwarte Cobra en de auto van Prins Bernhard

Deze week verscheen het boekje ‘Taal uit de zaal’ van advocaat Mark Teurlings. Over taalmissers en bloopers in de rechtszaal. Met ook aandacht voor bekende clienten van Teurlings zoals Stanley Hillis en Henk Rommy. Over die laatste meldt het boek opmerkelijk nieuws: Rommy heeft ooit de auto van prins Bernhard gestolen.

In de tijd dat het gezin Rommy het niet erg breed had, beklaagde Rommy’s vrouw zich wel eens aan het gebrek aan geld om eten of kleding te kopen. Vooral ook het ontbreken van een autootje viel haar zwaar. Henk besloot haar te verrassen.

“Zijn vrouw hoorde op een ochtend buiten een auto toeteren. Niet één keer, maar een aantal maal, en op een ritmische toon waardoor haar aandacht werd getrokken.

Ze liep naar het voorraam van haar flat op de eerste etage en keek naar beneden. Vlak onder haar raam zag ze Henk staan. Triomfantelijk keek hij omhoog en zwaaide uitbundig. Achter Henk stond een auto, geheel ingepakt in roze papier met een gigantisch roze lint eromheen. Hij wenkte haar naar beneden.

Geheel verbouwereerd kwam zijn vrouw de trap af. Vol ongeloof liep ze naar Henk en de ingepakte auto. Ze kon geen woord uitbrengen. Henk straalde en glimlachte van oor tot oor. ‘Voor jou, lieve schat,’ zei Henk en reikte haar een autosleutel aan.”

Als de vrouw van Rommy het papier van de auto trekt, komt er een glimmende groene Porsche Cabrio tevoorschijn. De vrouw gaat vervolgens met haar moeder een stukje rijden. Na verloop van tijd worden ze klem gereden door verschillende politie-auto’s en door agenten met getrokken pistolen gesommeerd de auto te verlaten – met de handen omhoog.

“De agent wenkte de bestuurster naar de voorkant van de Porsche.

‘Kijk eens!’ zei hij, en hij wees naar de nummerplaat.

‘Ja nou?’ snauwde de vrouw van Henk.

‘Wat staat daar?’ snauwde de agent op zijn beurt.

‘AA02, lekker belangrijk,’ zei de vrouw van Henk.

‘Hoezo dat?’

‘U begrijpt het niet?’ vroeg de agent iets minder snauwend en met verbazing in zijn stem.

‘Nee, ik heb geen idee wat hier aan de hand is!’ snauwde ze weer.

‘AA02 is het kenteken van de koninklijke familie, mevrouw, deze auto is gestolen van prins Bernhard.’”

Een paar uur later zat Henk op het bureau. Zijn vrouw en haar moeder waren verhoord en zaten op de gang te wachten. ‘Tja,’ zei Henk, ‘mijn vrouw is mijn prinses. Ze wilde een auto en ze verdiende een koninklijk voertuig!’.

Taal uit de zaal is hier verkrijgbaar.

Een eerder artikel over het boek Taal uit de zaal staat hier.