Wikileaks: DEA steeds machtiger in NL

Uit Wikileaks-documenten blijkt dat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) sinds 2005 aanzienlijk meer medewerking van de Nederlandse politie heeft gekregen dan de jaren ervoor. In een uitzending van Nieuwsuur van woensdagavond komt naar voren dat de politie-politie-samenwerking leidde tot bijvoorbeeld gecontroleerde afleveringen, zonder dat daarvoor rechtshulpverzoeken waren gedaan. In sommige gevallen was het zelfs de vraag of het Nederlandse Openbaar Ministerie ervan wist. De DEA kreeg ook rechtstreeks toegang tot Nederlandse politie-informatie.

Dat schreef de Amerikaanse ambassadeur in de jaren 2005 en 2006 aan Washington. In 2004 klaagde de ambassade juist dat er te weinig medewerking was.

In 2004 was er zelfs ‘geen enkele gecontroleerde aflevering’ in Nederland mogelijk, aldus de ambassadeur.

Formeel is voor allerlei “kleine” rechtshulp, zoals politiesamenwerking, een rechtshulpverzoek nodig, dat loopt via het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie. Maar dat is tijdrovend en omslachtig zodat politiemensen het liefste direct met elkaar zakendoen. Dat gebeurt telefonisch, maar ook via de liaison-officieren die verschillende landen, en ook de DEA, in Den Haag hebben gevestigd.

De DEA heeft vanaf 2005 een zeer goede samenwerking met de Nationale Recherche, blijkt uit de Wikileaks-cables.

‘Sinds eind 2005 heeft de Nederlandse politie positief gereageerd op verzoeken van de DEA om gecontroleerde afleveringen uit te voeren zonder rechtshulpverzoek; terwijl ze tot die tijd al dat soort informele verzoeken afwezen. In de eerste helft van 2006 hebben de Nederlanders zes gecontroleerde afleveringen begeleid op verzoek van de DEA op basis van directe politiecontacten’.

De vraagt is vooral in hoeverre het Openbaar Ministerie van dergelijke bewegingen weet heeft.

En of er naast de gecontroleerde afleveringen ook ongecontroleerde doorvoer heeft plaatsgevonden van burgerinfiltranten. Dat is sinds de Commissie Van Traa in Nederland ten strengste verboden.

En ten slotte de vraag wat er is gebeurd in 2005 dat het beleid binnen de Nationale Recherche zo deed kantelen. Wie het weet mag het zeggen.

Kijk naar Nieuwsuur: