Juridische kosten Demmink 40.000

Advocaat Mischa Wladimiroff heeft voor zijn optreden voor oud-ambtenaar Joris Demmink van de staat 13.000 euro vergoed gekregen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van minister Ivo Opstelten van Justitie (foto). In totaal hebben de rechtszaken waarin de voormalige secretaris-generaal betrokken is de staat al bijna veertigduizend euro gekost. 

De overheid vergoedt de kosten van Demminks advocaat. Tegen Demmink is aangifte gedaan wegens seksueel misbruik dat hij zou hebben gepleegd in de jaren negentig in Turkije.

Knijff

Demmink heeft onder meer het Algemeen Dagblad voor de rechter gebracht in een civiele procedure omdat hij volgens zijn advocaat schade heeft ondervonden van berichten in die krant over mogelijk misbruik van minderjarige jongens in Den Haag. Die procedure die wordt gevoerd door de civiele advocaat Harro Knijff heeft de staat tot nu toe ruim 25.000 euro gekost.

Wladimiroff

Het gerechtshof in Arnhem zich over een klacht van een Turkse aangever om Demmink alsnog te vervolgen. In zijn antwoorden schrijft Opstelten dat hij er geen problemen mee heeft dat de rijksoverheid opdraait voor de kosten van strafadvocaat Wladimiroff. Demmink moet zich volgens de minister verweren tegen een ‘uiterst diffamerende beschuldiging’ die ‘nauw verband’ hield met zijn functie.

Ambtenarenwet

Opstelten schrijft ook dat zijn voorgangers ook al vergelijkbare kosten van Demmink, die toen nog niet met pensioen was, hebben vergoed, op grond van de Ambtenarenwet. Opstelten:

'Mijn ambtsvoorgangers hebben toepassing van die bepaling aangewezen geacht indien moest worden aangenomen dat betrokkene voorwerp van publicaties was geworden in verband met zijn functie bij het toenmalige Ministerie van Justitie. Dat was bijvoorbeeld het geval toen bij de Raad voor de Journalistiek werd opgetreden tegen onnodig diffamerende publicaties. De overheid is als iedere werkgever gehouden zijn werknemers te beschermen tegen onrechtmatige uitingen die rechtstreeks of indirect verband houden met de functie-uitoefening. Die bescherming kan bijvoorbeeld vorm krijgen in het vergoeden van kosten voor het voeren van verweer of voor het verlenen van bijstand in een artikel 12-Strafvorderingprocedure waarin betrokkene wordt uitgenodigd om zich over de tegen de beslissing van het openbaar ministerie gerichte klacht over niet-vervolging te uiten, of juist voor het optreden als eisende partij bij het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak.'