De PG over het Demmink-complot

De conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad over de Zaak-Baybasin is niet alleen interessant omdat hij nader onderzoek naar eventuele manipulatie van telefoontaps aanbeveelt. Hij wil ook dat de Hoge Raad een politieman (tolk) hoort die nu toe nooit is gehoord over de zaak, maar wel heel veel weet. Hij is ook de eerste magistraat van het Openbaar Ministerie die gedetailleerd, uitgebreid en publiekelijk ingaat op de beschuldigingen van pedofilie en ambtsmisbruik tegen de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink (foto).

Door Wim van de Pol

In het herzieningsverzoek van Baybasin’s advocaat Adèle van der Plas draagt deze aanwijzingen aan dat Joris Demmink, in de jaren negentig als directeur-generaal Internationale Samenwerking, zou zijn gechanteerd met kindermisbruik dat hij in Turkije zou hebben gepleegd.

Baybasin was een doorn in het oog van de Turkse overheid vanwege zijn inspanningen voor de Koerdische zaak en vanwege zijn beschuldigingen in de richting van Turkse overheidsfunctionarissen en politici dat zij connecties onderhielden met de Turkse georganiseerde criminaliteit. Demmink zou onder druk van de criminele kringen in de toenmalige regering van Tansu Ciller de vervolging van Baybasin voor moord in Nederland op hebben laten tuigen. Hij kreeg in 2002 een levenslange celstraf.

De Procureur-Generaal hierover:

Naar mijn voorlopige inschatting en met de huidige kennis schort het in bepaalde mate aan de “logica” van de complottheorie waarop het herzieningsverzoek stoelt.

Hij vindt het niet duidelijk waarom de toenmalige minister van Justitie Winnie Sorgdrager hiervan in 1997 deelgenoot is gemaakt door Tansu Ciller en mee heeft gedaan aan de set-up door Demmink te dekken. Was het bovendien niet veel minder riskant geweest voor de Nederlandse staat om Demmink op te ruimen en de chantagepoging van de Turken te negeren?

De PG: Bovendien komt de gekozen weg (het manipuleren van telefoontaps) mij betrekkelijk gecompliceerd en overigens ook risicovol voor. (…) Was het trouwens zo moeilijk om de gemanipuleerde telefoongesprekken ietsje “explicieter” te maken?

Zo stelt de Procureur-Generaal nog een reeks vragen bij de complot-theorie. Maar, hij zegt er bij dat de vragen opkomen met ‘de huidige kennis’. En hij gebruikt de zinsnede dat ‘[de complottheorie] (voor zover ik op dit moment kan overzien: nog) geen goede verklaring biedt’ voor deze vragen.

Een definitief oordeel over de noodzaak tot nader onderzoek hierover laat hij aan de raadsheren van de Hoge Raad. Desalniettemin ziet hij al wel ‘nut en noodzaak’ om een politieman (en tolk) te horen die zegt vanaf 1993 op Baybasin te hebben gewerkt, en vindt hij nadere informatie over de totstandkoming van het onderzoek naar Baybasin noodzakelijk.  

Over die onvolkomenheden in de complot-theorie – afkomstig uit een Turks rapport en het herzieningsverzoek advocaat Van der Plas – kan de verklaring van de tolk nog meer informatie geven. Nog nooit is deze tolk – met of zonder eed – gehoord over de kwestie.

Het landelijk parket heeft dit jaar besloten aangiften tegen Demmink van Baybasin en twee Turkse jongens (die zeggen door Demmink te zijn misbruikt) niet in behandeling te nemen. De motivatie daarvoor lijkt eerder ingegeven door de wens de Hoge Raad niet voor de voeten te lopen in deze mogelijk heikele kwestie, dan door gebruikelijke magistratelijke overwegingen. Er zijn in Nederland zedenverdachten voor minder ernstige bezwaren vervolgd dan die er tegen Demmink liggen.  

Zie ook het bericht van gisteren:

PG wil nader onderzoek Baybasin 

Alle berichten over Demmink en over Baybasin.