Deze mannen pleegden liquidaties in de regio Utrecht

Hun gemiddelde leeftijd is 30 jaar. Het merendeel heeft financiële en psychische problemen. En de meesten draaien al een tijdje mee in het criminele circuit voordat ze een liquidatie plegen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kruitsporen in de cocaïnehandel’ naar de achtergronden van de mannen die in de regio Midden-Nederland betrokken waren bij liquidaties.

Cocaïnehandel

Het aantal moorden in het criminele milieu in Nederland schommelt sinds het jaar 2000 tussen de 20 tot 31 per jaar. Wie meer gedetailleerd naar die periode kijkt ziet dat het aantal liquidaties vanaf 2017 afneemt. Het onderzoek in de regio Utrecht, uitgevoerd door het RIEC Midden-Nederland, beslaat de periode 2014 – 2019. In die periode hebben 25 (pogingen tot) liquidaties plaatsgevonden in die regio die alle verband hielden met cocaïnehandel.

Politiedossiers

De onderzoekers hebben daarbij gebruik gemaakt van politiedossiers, bestanden van justitie en rechterlijke uitspraken. In totaal zijn de achtergronden van 26 mannen onderzocht die woonachtig waren in de regio Midden-Nederland. Ze kwamen tot soms opvallende conclusies.

Geen tieners

Allereerst wordt in de media vaak bericht dat betrokkenen bij liquidaties jong zouden zijn, tieners. Dat beeld blijkt echter niet te kloppen – althans niet voor de regio Utrecht. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte groep is 30,2 jaar. De jongste was 20 jaar, maar de grootste groep had een leeftijd tussen de 26 en 30 jaar. Uit de data blijkt dat de mannen hun criminele carrière gemiddeld op hun zestiende de startten en dat ze 22 delicten voorafgaand aan hun betrokkenheid bij de liquidatie pleegden. Dat zijn dan voornamelijk vermogens- en geweldsdelicten.

De helft van de uitvoerders is een ‘zware geweldspleger’; ze hebben vijf of meer geweldsdelicten op hun naam. (Vuur)wapen- en drugsmisdrijven komen bij een ruime meerderheid voor.

Eenoudergezin

De helft van de uitvoerders komt uit een eenoudergezin en het merendeel van de onderzochte groep volgde basisonderwijs, gevolgd door mbo of vmbo/mavo. Naast financiële problemen, lijken bij het merendeel uiteenlopende (psychische) problemen te spelen: gebruik en/of verslaving van soft- en harddrugs komt voor, maar ook antisociaal gedrag en agressieproblemen spelen een rol.

Liquidatiescene

Het merendeel van de onderzochte groep mannen is geen lid geweest van criminele of overlastgevende jeugdgroepen. Er kan dus geen doorgroei vanuit een jeugdgroep worden vastgesteld. Wel blijken de uitvoerders van de liquidaties om te gaan met personen met antecedenten, waaronder personen met familieleden die vaak een rol spelen in de liquidatiescene.