Deze misdrijven worden minder vaak opgelost

Het aantal misdaden in Nederland daalt al jaren, maar er worden – ook verhoudingsgewijs – de laatste jaren ook steeds minder zaken opgelost. Dat blijkt uit cijfers die bij het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2013 werden geleverd. Bekijk hier de grafieken: deze misdaden worden minder vaak opgelost.

Door Wouter van Loon

Sinds 2005 lost de politie structureel minder zaken op. Omdat het aantal misdrijven ook daalt, bleef het opsporingspercentage lange tijd gelijk, of steeg het soms zelfs. Maar de laatste jaren zet ook het oplossingspercentage een daling in. Waar in 2005 nog nog ruim 25 procent van de zaken werd opgelost (in totaal 339.161 misdrijven), was dat in 2013 nog geen 22,5 procent (244.079 zaken).

Een van de problemen is diefstal. De afgelopen jaren werden tussen de 1,35 miljoen en 1,09 miljoen misdrijven gepleegd, waarvan ruim de helft diefstallen. Het aantal opgeloste diefstallen loopt – op een uitzondering na – al jaren terug, maar omdat het aantal diefstallen zelf ook afneemt blijft het oplossingspercentage gelijk. Afgelopen jaar zien we plots ook een dip in het oplossingspercentage. Oorzaak: het aantal zaken steeg, terwijl het aantal oplossingen daalde.

Een ander zorgenkindje is het aantal verkeersmisdrijven, zoals doorrijden na een ongeval, joyriding of rijden onder invloed. Het gaat om ruim 12 procent van het totaal aantal misdrijven. Het aantal opgeloste zaken is de afgelopen jaren gekelderd.

Opvallend is de scherpe daling in het aantal gewelds- en seksuele misdrijven dat het afgelopen jaar werd opgelost.

Het blazoen kan nog wat opgepoetst worden met de hoge oplossingspercentages voor drugs- en wapenmisdrijven. Rond de 80 procent van de zaken wordt opgelost – tussen 2010 en 2012 zelfs meer dan 90 procent. Maar in 2013 was ook daar weer een daling te zien.

De hoge opsporingscijfers bij deze categorieën is gemakkelijk te verklaren: het gaat meestal om vondsten van drugs of wapens. Als een agent drugs vindt, heeft hij een zaak die direct is opgelost.