Diensten willen onverdachte burgers hacken

De Nederlandse geheime diensten mogen in de toekomst met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook onschuldige burgers hacken. Dat staat in het wetsvoorstel. Burgers mogen doelwit zijn als ze over relevante informatie over bijvoorbeeld terroristen beschikken.

Dropbox

De Volkskrant heeft de nog niet openbaar gemaakte wetstekst boven tafel gekregen en gedeeld met de NOS. De nieuwe bevoegdheid betekent dat diensten een gedeelde Dropbox-folder mogen hacken of files die op de server staan die een subject ook gebruikt. Het kabinet vindt dat nodig omdat de doelwitten van geheime diensten zich bewust zijn van risico’s en hun bestanden en communicatie goed beschermen.

‘Onaanvaardbare privacyrisico’s’

Het Privacy and Identity Lab, een samenwerking van twee universiteiten en TNO, heeft onderzoek gedaan naar de nieuwe wet. Dat Lab vindt de wet te ver gaan maar het kabinet zet de bevoegdheden toch door in het wetsvoorstel. Het onderzoek spreekt over ‘onaanvaardbare privacyrisico’s’. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt dat er in de wet waarborgen zijn ingebouwd om de privacy zo goed mogelijk te beschermen. Een commissie moet erop toe zien. Plasterk:

We gaan de kabel niet met een soort sleepnet aftappen. We blijven zorgvuldig kijken of het proportioneel en noodzakelijk is.

In de toezichtcommissie zitten oud-rechters die minimaal zes jaar als rechter hebben gediend.

Tappen

Indien de diensten journalisten of advocaten willen tappen dan moet een rechtbank zich erover buigen of dit wordt toegestaan. Nederlandse inlichtingenorganisaties zullen grootschalig telefoon- en internetverkeer blijven tappen. Op basis van een aanwijzing van de geheime dienst mogen grote hoeveelheden internetverkeer worden onderschept, geanalyseerd en drie jaar worden opgeslagen. Een tap mag bovendien een jaar lang worden geplaatst, waarna hij weer kan worden verlengd. AIVD en MIVD mogen nu ook al internetkabels aftappen, maar slechts één per keer. Straks mogen waarschijnlijk ook groepen internetverbindingen worden afgeluisterd.

Hotspots

Vorige week meldde de NOS op basis van een vertrouwelijk document dat het ministerie overweegt om de nieuwe bevoegdheid te gebruiken om ook chat-apps en wifi-hotspots af te tappen.

Het wetsvoorstel ligt nu ter advies bij de Raad van State, en gaat waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer. Er zijn dus nog wijzigingen in het voorstel mogelijk.