Dino Soerel blijft in voorlopige hechtenis

Het hof heeft in het grote liquidatieproces Passage het verzoek van Dino Soerel om zijn voorlopige hechtenis te schorsen afgewezen. Tijdens de laatste zitting van het jaar maakte het hof ook de planning van Passage voor de eerste maanden van 2016 bekend. 

Het hof wil, zoals ze het zelf uitdrukt, de vaart er in houden. ‘Er zijn de laatste tijd door het openbaar ministerie veel dossiers uit andere strafzaken aan Passage toegevoegd, maar daarmee kan niet al te lang worden doorgegaan. De Passage-zaak loopt al erg lang en er moet zicht blijven bestaan op een afronding op afzienbare termijn. Daarom streeft het hof ernaar dat de dossiervorming door het openbaar ministerie gedurende de eerste maanden van 2016 zal zijn afgerond.’ Aldus het hof.

In de eerste maanden van 2016 zullen onder anderen worden gehoord: Dwight S. (heeft Thomas van der Bijl doodgeschoten), Hidr K., Maike D. (de ex van Willem Holleeder), Ferry de Kok (gabber van John Mieremet, thans paparazzo) en Sjaak Burger (in januari 2015 nog door zijn hoofd geschoten).

Vanaf april 2016 wil het hof verdachten als Dino Soerel gaan horen.