Dino Soerel en Fred Ros blijven in hechtenis (UPDATE)

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in de beveiligde rechtbank van Schiphol beslist dat de voorlopige hechtenis van zowel kroongetuige Fred Ros als van hoofdverdachte Dino Soerel (foto links) wordt verlengd.

Door @Wim van de Pol

Het gerechtshof was mondeling in nog geen kwartier klaar met het zwaarwegende besluit; de juridische afwegingen volgen later.

Het Openbaar Ministerie had gevraagd verdachte Fred Ros (verdacht van onder meer de liquidatie van Thomas van der Bijl in 2006) op vrije voeten te stellen omdat door zijn kroongetuigendeal de strafeis zal worden gereduceerd tot vijftien jaar, en zijn straftermijn erop zou zitten.

De advocaten van Dino Soerel hadden betoogd dat er geen bewijs is voor de stelling dat Soerel opdracht gaf voor (onder meer) het doden van Thomas van der Bijl en Kees Houtman (2005). Het bewijs impliceert in hun visie dat kroongetuigen, en ook Ros, niet de waarheid kúnnen spreken. Soerel is – zonder de kroongetuigenverklaring van Ros – enkele jaren geleden door de rechtbank vrijgesproken van deze moorden, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Volhard

Fred Ros

In december 2015 wees het hof een verzoek om opheffing van de hechtenis ook al af. In de kern oordeelt het gerechtshof nu dat de situatie sindsdien niet is gewijzigd. Sinds december hebben de kroongetuigen volhard in hun beschuldiging en Soerel heeft volhard in zijn ontkenning. Nieuwe feiten omstandigheden die de advocaten hebben aangevoerd laat het hof nu buiten beschouwing.

Wat betreft Ros vindt het hof dat nog niet kan worden vastgesteld of Ros inderdaad in aanmerking zal komen voor strafvermindering.

Eindarrest

Het gerechtshof laat dus voor het moment de vragen of Fred Ros betrouwbaarbaar is, en daarnaast of er voldoende bewijs tegen Dino Soerel ligt onbeantwoord. Ook over de kroongetuigedeal en de geldigheid hiervan voor het bewijs laat het hof zich nog niet uit.

Zoals het er nu voorstaat zal het gerechtshof pas medio 2017, als er een eindarrest over alle bewijs zal liggen, het achterste van de tong laten zien.

Dinsdag over een week gaat het Passage-proces verder met het verhoor van Willem Holleeder, die in een separaat proces verdachte is van deels dezelfde moorden als Passage behandelt.

Zie het arrest.

Zie ook de laatste berichten van voor de zomer:

Wat gaat Soerel verklaren?

OM: Soerel moet vast blijven zitten

Advocaat: ‘Ros was niet in Diemen met Soerel’

Soerel wil schorsing voorlopige hechtenis