Dit is de reactie van Willem Holleeder zelf op het vonnis

Willem Holleeder heeft met een handgeschreven brief gereageerd op het vonnis van de rechtbank donderdagochtend. Die veroordeelde hem tot levenslang. Holleeder in zijn brief onder andere: ‘Ik heb bij de rechtbank vaak mijn zorg uitgesproken dat de ongekende mediacampagne die mijn zusters met behulp van “journalisten” tegen mij gevoerd hebben zijn effect niet zou missen.’

Hieronder een foto van de brief die door Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder, werd gedeeld:

 

Reactie Sander Janssen

Sander Janssen reageerde op twitter op de rol van de media en het vonnis van de rechtbank:

‘Wij maken ons er geen illusies over dat de campagne waar onze cliënt in zijn korte verklaring over spreekt op volle kracht door zal denderen.

Ook vandaag en de komende dagen zal er door diverse personen commentaar worden gegeven op het vonnis van de rechtbank en op de persoon van Willem Holleeder. Niemand van hen zal het dossier kennen.

Het Openbaar Ministerie zal bij monde van hoog geplaatste OM-ers triomfantelijk doen over deze uitslag en spreken van een belangrijke slag in de strijd tegen de misdaad. Het belang van kroongetuigen zal worden benadrukt ter voorsortering op uitbreiding van hun mogelijkheden.

Zelfbenoemde experts, journalisten en advocaten zullen (ten onrechte) de suggestie wekken dat zij kennis hebben van het dossier en gewichtig doen over hoe hun inzichten en inschattingen juist zijn gebleken.

Peter de Vries en John van den Heuvel zullen zowel als misdaadverslaggever inhoudelijk commentaar geven als spreken namens de getuigen Holleeder en vertellen hoe zij de dag beleefd hebben. Niemand zal dat nog raar vinden.

Iedereen die de afgelopen jaren commercieel betrokken was bij de zaak tegen Willem Holleeder zal dit vonnis aangrijpen ter verder promotie van programma / documentaire / dramaserie / toneelstuk boek / tijdschrift / zichzelf / etc.

Wij begrijpen dat de media zijn eigen dynamiek en belangen kent. Dat de zaak inhoudelijk veel te groot en complex is om deze daadwerkelijk te bespreken, en dat entertainment minstens zo belangrijk is als inhoud om de kijker / luisteraar / lezer niet kwijt te raken.

Om die reden hebben wij er steeds voor gekozen niet in de media in debat te gaan over de inhoud van dat dossier. Inhoudelijk kan dit debat alleen in de rechtszaal plaatsvinden en wij vonden en vinden dat het daar thuis hoort.

Met het vonnis van de rechtbank is de eerste ronde van dat debat ten einde gekomen. Duidelijk zal zijn dat wij het zeer oneens zijn met dat vonnis en van oordeel zijn dat daarin een onjuiste weergave van de werkelijkheid besloten ligt.

Dat de Rechtbank heeft aangegeven de uitgebreide en onderbouwde reconstructie van de verhoudingen en gebeurtenissen in die tijd niet zo van belang te vinden, achten wij verontrustend. Daar zal bij het Hof zeker nog het nodige over worden gezegd.

Van meet af aan was duidelijk dat er – linksom of rechtsom – een ronde bij het Hof zou volgen. Nieuwe stukken zullen worden onderzocht, bewijsmiddelen zullen worden besproken, getuigen zullen worden gehoord.

Wij blijven bij ons standpunt dat het alleen daarmee al niet juist is in de media in debat te gaan met procespartijen of getuigen. Wel zullen wij zoals steeds verduidelijking geven wanneer er vragen blijken te leven, bijvoorbeeld over het vonnis of over het hoger beroep.