Dit zei Peter La Serpe over Willem Holleeder

De zitting in het proces van Willem Holleeder gaat maandag niet door. Er zouden problemen zijn met het vervoer van getuige Peter La Serpe. La Serpe, ook wel bekend als Vieze Peter of Viestand, is kroongetuige en woont in het buitenland. Hij heeft tegenover de politie verschillende keren verklaard over Willem Holleeder. 

La Serpe (1964) liep in 2006 over naar justitie. Hij was toen al jarenlang actief in de onderwereld. Begonnen als overvaller ontmoette hij in de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht Jesse Remmers. De twee werden gezworen kameraden. Maar naarmate hij dieper in de Amsterdamse onderwereld terecht kwam, vreesde La Serpe steeds meer voor zijn leven.

Liquidaties en liquidatiepogingen

Nadat La Serpe met justitie begon te praten over een kroongetuigenregeling bekende hij verschillende liquidatiepogingen te hebben uitgevoerd. Ook vertelde hij dat hij samen met Jesse Remmers de liquidatie van Kees Houtman in november 2005 had uitgevoerd. Letterlijk zei hij daarover: ‘Het geven van dekkingsvuur was mijn taak bij de moord op Houtman”. Hij kreeg er naar eigen zeggen 65.000 euro voor.

La Serpe is uitvoerig verhoord over de liquidatie van Kees Houtman. Ook geeft hij in die verhoren aan wie de opdrachtgever was. Maar hij houdt nog wel wat slagen om de arm en heeft veel van horen zeggen, zoals in een verhoor op 16 mei 2007 bij de rechter-commissaris blijkt:

‘Gevraagd te speculeren, geloof ik niet dat Ali [Akgün – red.] achter de betaling voor de liquidatie van Houtman zat. Ik denk dat dat Dino Soerel is omdat de informatie over Houtman van hem kwam. Bij de afspraken in Baja in Rotterdam die Jesse ondermeer met Dino had, was Ali aanwezig. Ik zie Ali in deze zaak, betreffende Houtman, meer als tussenpersoon voor informatie en geld dan als opdrachtgever.

Dat Dino opdrachten geeft daar ben ik van overtuigd. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen want ik heb niet gehoord dat hij zegt: ik wil dat hij dood gaat. Begrijp je wat ik bedoel? Dat heb ik van horen van. Dat Willem Holleeder de opdrachten geeft daar ben ik ook van overtuigd. En dat Ali opdrachten geeft daar ben ik ook van overtuigd. Waar ik ook van overtuigd ben dat komt gewoon hoe dingen gelopen zijn met Jes en afspraken. Dat is dat Ali zonder toestemming niet mensen laat liquideren. Dat Dino een beetje een sturende factor zeg maar voor Ali is. Dat Gwenette [Martha – red.] zijn medewerking niet verleent zonder toestemming van Willem. Maar dat het contact via Dino gaat. Willem is meer op de achtergrond dan Dino.

Dino is zeg maar meer het aanspreekpunt om het te regelen.

Dus Willem is de baas?

Dat weet ik niet. Nou, dat weet ik eigenlijk wel. Weet je, dat is meer gevoelsmatig over alles wat ik heb meegemaakt. Ik geloof niet zo in bazen. (…) Ik geloof niet dat het ego van Willem er tegen zou kunnen om Dino als baas te tolereren. En naar wat ik gehoord heb over Dino geloof ik niet dat Dino als ego Willem als baas zou kunnen tolereren.

‘Dat hoorde ik van Jesse’

In juni 2007 is La Serpe ook door de rechter-commissaris gehoord. Daar ging het onder andere weer over de opdracht voor de liquidatie van Kees Houtman. En weer is de kroongetuige niet erg zeker van zijn zaak.

Over Houtman, wie de opdrachtgever was? Dat was Dino. Dat hoorde ik van Jesse, in de periode 10-15 oktober 2005.

Tussen die 10-15 oktober en 27-28 oktober 2005, enkele dagen voor de moord op Houtman, hebben nog ontmoetingen plaatsgevonden tussen Jesse en Ali, waarbij hij de laatste informatie verschafte. Althans dat begreep ik van Jesse. (…) Die periode dat de opdracht kwam en dat die werd uitgevoerd, was heel kort.

Of Holleeder achter liquidaties zit? Ik heb daar geen verklaringen over afgelegd dus is het voor mij niet zo. Nooit heeft iemand tegen mij gezegd dat Holleeder achter liquidaties zit, maar het zou me niet verbazen.

La Serpe heeft ook gedetailleerd verklaard over zijn eigen rol bij de moord op Kees Houtman. Die zijn opgenomen in het boek De Liquidatie Dossiers.

De verwachting is dat de zitting in het proces Holleeder dinsdag wel door gaat.