Dit zijn de beschuldigingen van La S.

Het is niet misselijk waar kroongetuige Peter la S. zijn CIE-runners en de officier van justitie Sander de Haas vandaag van heeft beticht. Het suggereert een bewust deels vervalsen van de getuigenis van een kroongetuige. In een geschreven verklaring wilde La S. verhalen over de ‘reikwijdte van de schending’ van zijn recht op verdediging. Hij wil spreken over elf ‘herinneringen’ die te maken hebben met zijn deal en zijn bescherming. Wat schreef La S.?

Door Wim van de Pol

Er zijn drie ‘herinneringen’ die betrekking hebben op de totstandkoming van de deal. La S. zegt ‘verplicht’ te zijn die gevallen mede te delen, uit hoofde van zijn overeenkomst. 

Over de andere acht gevallen zegt hij te moeten zwijgen omdat het Team Getuigenbescherming (TGB) dan zou constateren dat hij de overeenkomst zou schenden en zijn beveiliging zou worden opgeheven.

Maar hij schrijft ook dat ‘de verdachten dan zullen vrijkomen.’ En hij voorspelt ook dat rechtbank door zijn ontboezemingen ‘al zijn eerdere verklaringen’ ‘in een ander licht’ zal gaan zien.

La S.: 

‘Het gaat over de ontoelaatbare wijze waarop ik in het voortraject door de CIE ben bewogen om kroongetuige te worden en de ontoelaatbare methodes die door de CIE zijn gebruikt om mijzelf en en anderen te laten belasten.’ 

Dat voorspelt al weinig goeds. Maar er is ook een officier van justitie bij betrokken:

‘Het gaat over een stilzwijgende afspraak met een magistraat om bewust informatie achter te houden voor de advocaten, de verdachten en de rechtbank. Het gaat over het bewust achterhouden van informatie over de totstandkoming van de kluisverklaringen door overheidsmedewerkers en over aansturing van tactische verhoren bij de politie en in de rechtbank en het gaat over meineed van verschillende overheidsmensen, waaronder mijn runners Karel en Henk, die ook de runners waren van wijlen Willem Endstra. Het is niet voor niks dat in de OM-deal is opgenomen dat ik over de totstandkoming van de OM-deal niks mag vertellen. En het is niet voor niks dat mij door de hoofdofficier van het landelijk parket een verbod is opgelegd opening van zaken te geven.’

La S. doelt op een brief en een fax die hij in oktober vorig jaar en en in juli van dit jaar kreeg van de hoofdofficier, waarin deze hem maande geen verdere informatie over zijn getuigenbeschermingsprogramma te geven. 

Over de drie ‘herinneringen’ schrijft La S. aan de rechtbank dat ten tijde van het afleggen van de kluisverklaring over de liquidatie van Kees Houtman er ‘foto’s aanwezig waren van het plaats delict’. Zijn voormalige advocaat heeft de foto’s ‘bij toeval’ kunnen bekijken, aldus La S.

‘Ik herinner mij dat mij vertelde dat hij op de foto’s had gezien dat er meerdere kogelgaten in de Combo [een auto van Houtman] zaten. ik heb die foto’s zelf ook gezien maar niet kunnen bekijken.’

‘Als ik mij goed herinner hebben alle betrokken mensen van de CIE meineed gepleegd door te stellen dat er geen documentatie aanwezig was ten tijde van de verhoren en dat zij niet op de hoogte waren van de feiten en omstandigheden op de plaats delict.’

‘Verder hebben de mensen van de CIE ook op andere punten meineed gepleegd maar dat staat in de acht herinneringen die ik van de hoofdofficier en het OM niet mag vertellen.’

‘In datzelfde verhoor heb ik van een CIE-rechercheur gehoord dat de Combo andersom [geparkeerd] stond.’

‘In het verhoor over de barbecue heb ik verschillende keren in het aantekenboek van de rechercheur kunnen kijken van de rechercheur naast mij. Ik deed het niet expres maar het lag er open en bloot zodat ik er niet omheen kon. Een van de dingen die ik me nog herinner gezien te hebben is het type wapen wat is gebruikt. Wat ik nog zeker weet is dat ik .38 special heb zien staan.’

Zie ook:

CIE’ers hebben verklaring La S. ‘beïnvloed’